Poznáváme MČ Bystrc
Martina Jančová
950 000 Kč (navržený)
Kultura
Brno - Bystrc
2020
71 líbí se mi

MČ Bystrc je v novodobé historii spjata s lokální rekreací obyvatel Brna. Na jejím území se nachází významné turistické zajímavosti Brna.

Obyvateli nejen MČ Bystrc nebo turistovi je těžce vyhledatelný nějaký turisticky atraktivní souhrnný informační zdroj k historii a všeobecným zajímavostem MČ Bystrc.
Webových informační zdrojů je hodně, informace jsou ale hodně roztříštěné a neucelené.
V katastru MČ Bystrc se nachází významné turistické zajímavosti Brna: hrad Veveří, zoo Brno, Brněnská přehrada, pozůstatky plánované Hitlerovy dálnice, památný strom, přírodní rezervace, rozsáhlá sít veřejných dětských hřišť a sportovišť.
Samotná MČ Bystrc představuje převážně obytnou zónu, jejíž největší část tvoří sídliště vybudované v období socialismu. Z pohledu architektury vznikly i v této době významné objekty, které jsou zařazeny do Brněnského architektonického manuálu, např. objekt Letná.

NÁVRH
Zpracování projektu ke zvýšení informovanosti o turistických zajímavostech a možnostech volnočasového vyžití na veřejném prostranství v MČ Bystrc zahrnující:
1. Vytvoření turistické publikace (průvodce).
2. Komentované turistické prohlídky MČ Bystrc.
3. Besedy s pamětníky.
4. Mapovací obrazové výstavy MČ Bystrc ve veřejném prostoru (mobilní informačně vyměnitelné prezentační panely).
5. Vytvoření sítě turistických okruhů na různá témata s informačními turistickými body/značkami v nenápadném provedení (např. Po stopách architektury dle Brněnského architektonického manuálu, informační bod vyznačen na chodníku; Okruh k historickému vývoji Bystrce, cedulka s QR kódem na lavičce/sloupku s odkazem na elektronickou informaci nebo do tištěného letáčku s mapkou okruhu apod.. Primárně nejsou myšleny klasické informační tabule s rozsáhlými texty).
6. Zřízení Informačního turistického pointu v MČ Bystrc v podobě mobilního stojanu s informačními turistickými letáčky ve veřejných budovách (knihovna, společenské centrum, radnice, předprodej jízdenek MHD na přestupním terminálu Bystrc ZOO, na pokladně zoo apod.).

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení informovanosti obyvatel a turistů o historii a turistických zajímavostech MČ Bystrc.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vypracování projektu 1 950 000 950 000
Cena celkem: 950 000 Kč