Obnova a redesign odpadkových košů
podpořen podpisovým archem
Martina Jančová
3 000 000 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2020
197 líbí se mi

Problematikou odpadků pohozených a nacházejících se rozhozených mimo sběrné nádoby odpadu se potýká každá MČ. Příčinou je jednak nekázeň obyvatel při vyhazování odpadů, nedostačující kapacita sběrných nádob, ale také nepříznivé povětrnostní podmínky.

Jeden z faktorů je právě vítr, který odpad i správně odhozený rozfoukává do okolí ze sběrných nádob. Optimální varianta je používání odpadkových košů zcela uzavřených ve veřejném prostranství, v krajině i u vodních toků a vodních ploch. Tato praxe je běžná a lze ji spatřit na různých místech v ČR.
PŘÍKLAD BEST PRACTICE
Inspirativním místem, kde je tato varianta odpadkových košů k vidění, je ZOO Lešná. Uvádím ji záměrně z několika důvodů.
1. ZOO Lešná je zoo s velkou návštěvností turistů.
2. Uzavřené sběrné odpadkové koše zamezují rozfoukávání odpadu do prostředí zoo a slouží jako preventivní ochrana zvířat před případným požití rozfoukaného odpadu větrem.
3. Mají promyšlený tematický design.
ZHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU
V MČ Bystrc je nejednotná podoba odpadkových košů ve veřejném prostoru. U zastávek MHD a v místech s vyšší koncentrací obyvatelstva kapacitně mnohdy nestačí, odpadkové koše jsou přeplněné, případně přetékají odpadem. Ve většině případů nejsou pěkného vzhledu. Řešením by mohla být jejich postupná obnova ve veřejném prostoru. Developerský projekt Kamechy leží na pomezí dvou městských částí, MČ Žebětín a MČ Bystrc. V této lokalitě obě MČ těsně sousedí a z hlediska udržování pořádku ve veřejném prostranství v rámci mého navrhovaného projektu je účelné pohlížet na tuto oblast jako na homogenní uzemní celek.
Obrázek: screenshot z www.mapy.cz
NÁVRH
Postupná obnova a jednotný redesign odpadkových košů:
1. Jednotný vzhled.
2. Na zastávkách MHD využit část plochy odpadkového koše k environmentální edukativní informaci na téma: Proč je dobré třídit odpad, Co se děje s odpadem v reprezentativním grafickém vyobrazení.
3. Ve vytipovaných místech současně umístit odpadkové koše na třídění odpadu ve variantě minimálně zbytkový odpad a plast (např. kolem nákupních center, volnočasových prostor, škol, zdravotnických zařízení).
4. Odpadkové koše v objemových variantách malé, střední, velkoobjemové.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zamezení rozfoukávání odpadků z veřejných odpadkových košů, Čistší veřejný prostor. Důstojně vypadající odpadkové koše.
Lokalita projektu: MČ Bystrc a MČ Žebětín lokalita Kamechy

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projekt a realizace 1 2 700 000 2 700 000
údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor městské informatiky posouzení probíhá
Odbor investiční posouzení probíhá