"Bike friendly" kruhový objezd (PD)
proveditelný
Miroslav Siska
200 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Bystrc
2020
194 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
288 kladných hlasů

V MČ Bystrc se nachází pouze jediný kruhový objezd na ul. Odbojářská. Řešení křižovatek pomocí kruhového objezdu je jedno z nejlepších dopravních řešení.

Z pohledu cyklisty je však křižovatka s kruhovým objezdem na ulici Odbojářská ne zcela přehledná, a to z důvodů:
1. vyšší zídky;
2. vzrostlého neudržovaného porostu;
3. nepřehledného sjezdu ze Staré dálnice. Jsou případy, kdy vozidlo vjíždějící ze sjezdu Staré dálnice nedá přednost cyklistovi jedoucímu na kruhovém objezdu.
NÁVRH
Vypracování projektové dokumentace rekonstrukce kruhového objezdu na úroveň výšky silničního ostrůvku osázený záhonem nenáročných trvalek a doplnění křižovatky instalováním silničního zrcadla ke zvýšení dopravní bezpečnosti.
Nebo jiné odborné řešení vedoucí ke zvýšení dopravní bezpečnosti.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zvýšení dopravní bezpečnosti nejen cyklistů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vypracování projektové dokumentace 1 200 000 200 000
Cena celkem: 200 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor zdraví Dle popisu se jedná o úpravu kruhového objezdu pro cyklisty, řešení v komunikaci, bez dopadů na chodce (chodníky, přechody...). Dále není třeba konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. proveditelný
Odbor dopravy Není v kolizi s jinými cykloprojekty, technickou proveditelnost pokáže studie. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - Bystrc Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
Brněnské komunikace, a.s. proveditelný