Doma je doma - hledá se Senior-manager !
nevítězný
Jana Salvetová
3 000 000 Kč (navržený)
Senioři
BRNO
2020
321 líbí se mi
983 kladných hlasů

Zprostředkovatelská služba, kterou by (v rámci Family friendly community) měla nabízet každá městská část, jako projev poděkování a vděčnosti dlouholetým rezidentům, kteří pracovali, žili a zestárli v jejich obvodu, a teď jsou závislí na cizí pomoci

Komu je služba určena - osamělým seniorům (70+), kterým celkový stav již neumožňuje plně samostatně vést domácnost nebo rodinný dům, organizovat nebo zařizovat jinak běžné životní záležitosti;
- pro klienty bez pevnějších (nebo žádných) sociálních vazeb na rodinu nebo blízké okolí, ztrácející soběstačnost, se zhoršenou mobilitou, s lehkou poruchou kognitivních funkcí, či jinak handicapované, ale zatím ještě schopné s asistencí druhých osob žít ve svém domově; - již stávajícím žadatelům o pobyt v zařízení soc.péče, kteří ale v řádu měsíců nebo i let nemají (z kapacitních důvodů) zatím šanci na umístění.

Cíl: společnými silami udržet tyto stárnoucí spoluobčany v jejich původním prostředí při zachování a/nebo (a to zejména!) zlepšení jejich stávající životní úrovně. Oddálení nutnosti jejich umístění do zařízení sociální péče, nebo umožnění jim v jejich domovech důstojně dožít. Ty, u nichž to možné není, doprovázet a ulehčit jim přechod do nového prostředí (LDN, domov s pečovatelskou službou, domov pro seniory, hospic) a neztratit s nimi kontakt ani tam;

personální obsazení: Senior-manager (manažeři) - 1 koordinátor pro max. 7 -10klientů;
spolupracující skupina dobrovolníků - Senior Asistenti;
v rámci městské části - spolupracující praktický lékař, sociální pracovnice, domácí péče, pečovatelská služba, právník;

Náplň práce: návštěva klienta v jeho domově, seznámení se s prostředím a specifickými potřebami konkrétního seniora, zmapování již poskytovaných služeb, zhodnocení aktuální situace,
V dalším kroku: nabídka pomoci s koordinací chodu domácnosti - zajištění pečovatelské služby, úklidu domácnosti, dopomoci s osobní hygienou, dovozu jídla, vaření o víkendech, pravidelných nákupů, praní, žehlení, dopravy k lékaři, vyzvedávání léků, zdravotních pomůcek, realizace drobných oprav v domácnosti, péče o domácí mazlíčky atd. Organizace týmu vhodných pečovatelů/asistentů a kontrola jejich činnosti;

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Až osmdesát procent seniorů si přeje dožít doma - tak jim toto přání pomozme uskutečnit! Zorganizovat to vlastními silami bývá už v pokročilém věku problém, starosti se kupí a rodina daleko, nebo chybí vůbec. Nabízených socialně-zdravotních služeb je sice dnes ve velkých městech dost, ale starší člověk se v jejich nabídce těžko orientuje, zvlášť, pokud není internetově gramotný. Chybí mu rádce-koordinátor, který by fungoval jako prostředník mezi ním a poskytovateli různorodých služeb.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 3 000 000 3 000 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti