Doma je doma - hledá se Senior-manager !
proveditelný
Jana Salvetová
3 000 000 Kč (navržený)
Senioři
BRNO
2020
321 líbí se mi

Zprostředkovatelská služba, kterou by (v rámci Family friendly community) měla nabízet každá městská část, jako projev poděkování a vděčnosti dlouholetým rezidentům, kteří pracovali, žili a zestárli v jejich obvodu, a teď jsou závislí na cizí pomoci

Komu je služba určena - osamělým seniorům (70+), kterým celkový stav již neumožňuje plně samostatně vést domácnost nebo rodinný dům, organizovat nebo zařizovat jinak běžné životní záležitosti;
- pro klienty bez pevnějších (nebo žádných) sociálních vazeb na rodinu nebo blízké okolí, ztrácející soběstačnost, se zhoršenou mobilitou, s lehkou poruchou kognitivních funkcí, či jinak handicapované, ale zatím ještě schopné s asistencí druhých osob žít ve svém domově; - již stávajícím žadatelům o pobyt v zařízení soc.péče, kteří ale v řádu měsíců nebo i let nemají (z kapacitních důvodů) zatím šanci na umístění.

Cíl: společnými silami udržet tyto stárnoucí spoluobčany v jejich původním prostředí při zachování a/nebo (a to zejména!) zlepšení jejich stávající životní úrovně. Oddálení nutnosti jejich umístění do zařízení sociální péče, nebo umožnění jim v jejich domovech důstojně dožít. Ty, u nichž to možné není, doprovázet a ulehčit jim přechod do nového prostředí (LDN, domov s pečovatelskou službou, domov pro seniory, hospic) a neztratit s nimi kontakt ani tam;

personální obsazení: Senior-manager (manažeři) - 1 koordinátor pro max. 7 -10klientů;
spolupracující skupina dobrovolníků - Senior Asistenti;
v rámci městské části - spolupracující praktický lékař, sociální pracovnice, domácí péče, pečovatelská služba, právník;

Náplň práce: návštěva klienta v jeho domově, seznámení se s prostředím a specifickými potřebami konkrétního seniora, zmapování již poskytovaných služeb, zhodnocení aktuální situace,
V dalším kroku: nabídka pomoci s koordinací chodu domácnosti - zajištění pečovatelské služby, úklidu domácnosti, dopomoci s osobní hygienou, dovozu jídla, vaření o víkendech, pravidelných nákupů, praní, žehlení, dopravy k lékaři, vyzvedávání léků, zdravotních pomůcek, realizace drobných oprav v domácnosti, péče o domácí mazlíčky atd. Organizace týmu vhodných pečovatelů/asistentů a kontrola jejich činnosti;

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Až osmdesát procent seniorů si přeje dožít doma - tak jim toto přání pomozme uskutečnit! Zorganizovat to vlastními silami bývá už v pokročilém věku problém, starosti se kupí a rodina daleko, nebo chybí vůbec. Nabízených socialně-zdravotních služeb je sice dnes ve velkých městech dost, ale starší člověk se v jejich nabídce těžko orientuje, zvlášť, pokud není internetově gramotný. Chybí mu rádce-koordinátor, který by fungoval jako prostředník mezi ním a poskytovateli různorodých služeb.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace projektu 1 3 000 000 3 000 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor zdraví Město Brno dlouhodobě podporuje projekty zaměřené na aktivní stárnutí, kam patří i podpora soběstačnosti a setrvání ve vlastním prostředí (bydlení). Vhodné je také zaměření se na vyhledávání osamělých seniorů, které je problematické. proveditelný
Odbor sociální péče Projekt je proveditelný, při realizaci je nutné spolupracovat s Odborem sociální péče Magistrátu města Brna. proveditelný