Úprava prostranství Příkop Bratislavská
Miloslav Kopeček
85 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2020
72 líbí se mi

Návrh úpravy zanedbaného prostoru kolem parkoviště na křižovatce ulic Příkop a Bratislavská.

Jedná se o vybudování chodníku na parkoviště, osazení keři a úpravu místa pro kontejnery na tříděný odpad. Prostor je zanedbaný. Všude poletují odpadky, vstup na parkoviště je přes blátivý pás, kde jsou díry od potkanů. Cílem je vybudovat dva cca metrové chodníky v přirozených koridorech a zbytek osadit živým plotem pro optické oddělení prostoru ulice a parkoviště. V místě pro kontejnery navrhují přístřešek nebo kontejnery zapuštěné.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zlepšení vzhledu místa a zamezení poletování odpadků že stávajících kontejnerů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy 1 10 000 10 000
Keře 6 500 3 000
Dlažba 1 3 000 3 000
Přístřešek na kontejnery 1 60 000 60 000
Údržba 3 3 000 9 000
Cena celkem: 85 000 Kč