Úprava prostranství Příkop Bratislavská
proveditelný
Miloslav Kopeček
750 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2020
442 líbí se mi
630 kladných hlasů

Návrh úpravy zanedbaného prostoru kolem parkoviště na křižovatce ulic Příkop a Bratislavská.

Jedná se o vybudování chodníku na parkoviště, osazení keři a úpravu místa pro kontejnery na tříděný odpad. Prostor je zanedbaný. Všude poletují odpadky, vstup na parkoviště je přes blátivý pás, kde jsou díry od potkanů. Cílem je vybudovat dva cca metrové chodníky v přirozených koridorech a zbytek osadit živým plotem pro optické oddělení prostoru ulice a parkoviště a případné doplnění trelážemi pro popínavé rostliny.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zlepšení vzhledu místa a zamezení poletování odpadků ze stávajících kontejnerů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace 1 600 000 600 000
Údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 750 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Zkultivování veřejného prostoru je možné, veřejná prostranství jsou přirozenou a přípustnou součástí všech funkčních ploch územního plánu. Při tvorbě projektu je třeba brát na zřetel, že v ploše smíšené je stávající využití území dočasné a má dle územního plánu v budoucnu sloužit pro jiný účel. Nutné tedy koordinovat s případnými záměry v území a rovněž s regulačním plánem, který platí pro toto území. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor životního prostředí Kontejnery na sklo jsou se spodním výsypem, přístřešek tedy není reálný. Vhodné je nezastřešené stanoviště pro všechny komodity a odstínění řešené jako stěny treláže pro popínavky. Treláže by bylo možné použít v rámci celého zeleného pásu.  proveditelný
Odbor dopravy Technicky proveditelné. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - střed Městská část souhlasí s realizací projektu za podmínky umístění kontejnerů na odpad mimo rozhledová pole křižovatky a přechodu a s možností vyvážení těchto kontejnerů z komunikace z ulice Příkop. proveditelný