Brněnské architektonické procházky
Jana Mlatečková
18 000 Kč (navržený)
Senioři
BRNO
2020
59 líbí se mi

Procházky brněnskou architekturou určené pro brněnské patrioty, kteří chtějí znát Brno mnohem více a do hloubky než běžní turisti. Nejenom architekt a stavitel, ale zajímá nás i člověk, který zde bydlel a bydlí, kdo a proč.

Projekt by doplnil poptávku ohledně výše zmíněného tématu kulturního centra, které se spíše orientuje na turisty a další návštěvníky, kteří město neznají. Tento projekt se chce naopak orientovat na zájemce, kteří město znají, chtěli by ho poznat ještě víc a případně se o své poznatky podělit. Prostě pro brněnské patrioty. A těch je v řadách seniorů, ale i třeba studentů architektury spousta.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt přispěje k smysluplnému naplnění volného času nejen seniorů, upevnění jejich kulturní identity, zájmu o místo, kde žijí, možnost komunikace s lidmi podobného zaměření, ale i s lidmi třebas i o dvě generace mladšími (studenti), propojení místa a historické identity díky účasti v místě bydlících občanů.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
architektonická procházka 12 1 500 18 000
Cena celkem: 18 000 Kč