Nové hřiště pro Vinohrady
nevítězný
Michal Janků
2 999 999 Kč (navržený)
Děti
Brno - Vinohrady
2020
332 líbí se mi
469 kladných hlasů

Cílem projektu je revitalizace současného hřiště na ulici Valtická. Zároveň se předpokládá jeho částečná přeměna na dopravní hřiště.

V MČ Brno-Vinohrady se nachází poměrně málo sportovišť, současně zde není ani příliš volného prostoru pro budování sportovišť nových. Proto navrhuji využít k výstavbě nového hřiště současnou asfaltobetonovou plochu na ulici Valtická. Na místě se dnes nachází tři "hřiště" pro basketbal a šest basketbalových košů. Děti si tu hrají rády, učí se zde jezdit na kole, ale bohužel zde kromě rozbitých košů a staré betonové plochy nic jiného nemají. Proto navrhuji opravu tohoto hřiště. Současně s ní bude provedena i revitalizace přilehlého dětského hřiště "Barevňáku", který je dětmi velmi často navštěvovaný a některé jeho součásti jsou už hodně opotřebované.
Ze současného basketbalového hřiště navrhuji vytvořit kombinovanou plochu pro míčové sporty a dopravní hřiště. Bude zde položen nový polyuretanový povrch, který je měkčí a tedy bezpečnější, protože tlumí pády a snižuje riziko úrazu. Zároveň je tento povrch méně hlučný (v případě dopadajících míčů). Povrch bude zhotoven v různých barvách a budou na něm vytvořeny silnice a křižovatky s vodorovným dopravním značením. Svislé dopravní značení může být mobilní a bude bezpečně uschováno a používáno jen v případě organizované výuky. U hřiště bude osazeno 6 nových basketbalových košů, pod koši budou postaveny fotbalové branky. Za koši/brankami budou zřizeny sítě. U hřiště budou postaveny nové lavičky a odpadkové koše.
Na "Barevňáku" bude pro starší děti a jejich rodiče postaveno v zadní - nevyužívané části workoutové hřiště s gymnastickými prvky. Staré nevyhovující prolézačky nebo jejich části budou vyměněny za nové. Ostatní dřevěné prvky prolézaček, které jsou v současnosti oprýskané, budou obroušeny a nově natřeny. Bude provedena revitalizace celého hřiště.


Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejně přístupné hřiště v centru sídliště ocení děti z celých Vinohrad.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nový polyuretanový povrch - dopravní hřiště 1 1 200 000 1 200 000
Basketbalové koše + branky 6 60 000 360 000
Odpadkové koše 4 10 000 40 000
Lavičky 10 10 000 100 000
Sítě 2 100 000 200 000
Workoutové hřiště 1 300 000 300 000
Prolézačky 5 40 000 200 000
Revitalizace hřiště 1 200 000 200 000
Projektová dokumentace 1 200 000 200 000
Mobilní svislé dopravní značky 20 5 000 100 000
Údržba hřiště 3 33 333 99 999
Cena celkem: 2 999 999 Kč

Posouzení proveditelnosti