Víceúčelové hřiště ve Slatině - Vlárská
Tomáš Hanzlík
2 300 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Slatina
2020
385 líbí se mi

Stávající hřiště již nevyhovuje současné době a potřebám obyvatel. Cílem projektu je jeho výrazná modernizace a vznik nového víceúčelového hřiště pro celoroční vyžití, vč. ping-pongu, pískoviště a odpočinkových laviček. A tak odvést děti od mobilů.

Nové hřiště by bylo víceúčelové tak, aby umožňovalo provozovat co nejvíce různých sportů v průběhu celého roku (fotbal, floorball, basketbal, házená, volejbal … v blízkosti hřiště pak jeden ping-pongový stůl). Povrch hřiště by byl z bezpečnostního materiálu, aby docházelo k minimu úrazů. Kolem hřiště by vzniklo zázemí, které nyní absolutně schází. Šlo by o lavičky, na které si může sportovec odložit věci, převléci a odpočinout si, případně na nich mohou posedět diváci. V blízkém okolí hřiště je v plánu také dětské pískoviště a menší herní prvky pro nejmenší. Cílem projektu je celý areál oživit - v současnosti po většinu roku zeje prázdnotou, nabídnout tak širší možnosti sportu a zkusit přivést více děti ke sportu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Modernizace současného téměř nevyužívaného hřiště a rozšíření tak možností sportovního vyžití ve Slatině. Projekt cílí na všechny věkové kategorie včetně nejmenších.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
modernizace hřiště - demolice stávajícího hřiště a stavba nového hřiště vč. veškerého vybavení herními prvky, pískovištěm, lavičkami a ping-pongovým stolem 1 2 150 000 2 150 000
opravy a údržba 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 300 000 Kč