Studie "Cyklostezka u vozovny Komín"
proveditelný
Pavel Moravec
1 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Žabovřesky
2020
540 líbí se mi
1122 kladných hlasů

Cílem projektu je rozpracování možných variant vedení cyklostezky od Svratky kolem vozovny Komín na ulicí Královopolskou, kde již pokračuje existující cyklostezka.

Brno má velmi málo cyklostezek, které na sebe často nenavazují. Jedním takovým smutným příkladem je cca 1,5km dlouhý úsek od Jundrovského mostu přes Svratku na ulici Královopolská.

Mezi těmito frekventovanými cyklostezkami neexistuje žádný bezpečný a rychlý způsob, jak na kole přejet. Buď se člověk proplétá na zastávce mezi lidmi a pak po hrbolatém chodníku, nebo jede po rušné a úzké ulici Hlavní.

Cílem tohoto projektu je rozpracování možných variant vedení cyklostezky v těchto místech, až do formy závazné urbanistické studie budoucí trasy. V přiložené mapce je několik takových potenciálních tras, které lze i různě kombinovat pro optimální řešení.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: podpora cyklodopravy, zdravého životního stylu a sportu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
vypracování studie 1 1 000 000 1 000 000
Cena celkem: 1 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Cyklostezky, jako součást veřejných prostranství jsou obecně přípustné ve všech funkčních plochách územního plánu. Prověření možností vedení cyklostezky v této lokalitě je tedy proveditelné. proveditelný
Majetkový odbor Doporučujeme zpracovat modrou variantu. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
MČ Brno - Žabovřesky Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
Odbor dopravy proveditelný