Řečkovický HRáj
Eva Matoušková
2 300 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2020
121 líbí se mi

Zpřístupněme konečně zelený městský pozemek vedle školky na Škrétové, při ulici Družstevní. Část sahající k ul. Terezy Novákové je určena k zástavbě. Zachovejme jeho druhou část jako zdejší zelenou oázu "HRáj", ať máme kam chodit ven.

Tento náš záměr přihlašujeme opakovaně. Na základě připomínek a podnětů jsme jej upravili tak, aby vyhověl posuzování proveditelnosti ze strany magistrátu a městské části.
Pozemek je řadu let nepřístupný, zarostlý. Záměrem je využít v největší možné míře toho, co již na pozemku vyrostlo (stromy, keře, byliny). Doplnili bychom pouze mlatové cesty, lavičky, odpadkové koše. Z herních prvků postačí např. jednoduché houpačky a obří pískoviště. Součástí projektu je péče a postupná výsadba stromů a keřů na pozemku včetně míst, kde nebude možné zachovat stávající dřeviny. Důraz je kladen zejména na ty části pozemku, které do budoucna nemají být zastavěny, takové řešení představuje hospodárné nakládání s veřejnými penězi, neboť je v souladu s 1. i 2. etapou navrhované zástavby pozemku dnešní proluky, včetně technické a dopravní infrastruktury. HRáj přináší co nejméně nových zásahů a prvků při maximálním užitku. Součástí záměru je provedení oplocení tak, aby byla oddělena plocha pozemku určená k 1. etapě výstavby. Tím zároveň dojde k oddělení stávajících pronajímaných ploch. Plošný a objemový rozsah záměru bude zpřesněn v závislosti na výše uvedených záměrech zástavby po projednání s příslušnými úřady a městskou částí.
V minulosti jsme se s projektem dostali až do "Velkého finále", ikdyž nakonec jsme se k realizaci neprohlasovali. Letos to můžeme dokázat. Má to cenu, i kdyby mělo dojít z důvodu následující výstavby k dílčím ztrátám. Částky uvedené níže v rozpočtu jsou orientační.
Zajímavost na závěr - průměrný strom s 10 metrovou korunou chladí takovým výkonem jako 191 chladniček.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt zlepší zejména venkovní volnočasové vyžití v našem těsném sousedství. Zpřístupní a bude rozvíjet stávající venkovní plochu a napomůže ke zlepšení kvality života obyvatel Řečkovic.
Dospělým bude sloužit jako místo procházek a setkávání, zábavy i odpočinku, dětem jako velká herna určená k volné zábavě, ke hře ve kvalitním venkovním prostředí, Konečně budeme mít kam chodit ven a nebudeme muset až do Medlánek nebo na Babu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
celkové náklady a realizace projektu včetně úklidu a dendrologického posouzení. 1 2 000 000 2 000 000
péče, údržba a drobné opravy 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 300 000 Kč