Řečkovický HRáj
v realizaci
Eva Matoušková
3 000 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2020
716 líbí se mi
3090 kladných hlasů
Kancelář participace

Zpřístupněme konečně zelený městský pozemek vedle školky na Škrétové, při ulici Družstevní. Část sahající k ul. Terezy Novákové je určena k zástavbě. Zachovejme jeho druhou část jako zdejší zelenou oázu "HRáj", ať máme kam chodit ven.

Tento náš záměr přihlašujeme opakovaně. Na základě připomínek a podnětů jsme jej upravili tak, aby vyhověl posuzování proveditelnosti ze strany magistrátu a městské části.
Pozemek je řadu let nepřístupný, zarostlý. Záměrem je využít v největší možné míře toho, co již na pozemku vyrostlo (stromy, keře, byliny). Doplnili bychom pouze mlatové cesty, lavičky, odpadkové koše. Z herních prvků postačí např. jednoduché houpačky a obří pískoviště. Součástí projektu je péče a postupná výsadba keřů a menších rostlin na pozemku včetně míst, kde nebude možné zachovat stávající dřeviny. Důraz je kladen zejména na ty části pozemku, které do budoucna nemají být zastavěny, takové řešení představuje hospodárné nakládání s veřejnými penězi, neboť je v souladu s 1. i 2. etapou navrhované zástavby pozemku dnešní proluky, včetně technické a dopravní infrastruktury. HRáj přináší co nejméně nových zásahů a prvků při maximálním užitku. Součástí záměru je provedení oplocení tak, aby byla oddělena plocha pozemku určená k 1. etapě výstavby. Tím zároveň dojde k oddělení stávajících pronajímaných ploch. Plošný a objemový rozsah záměru bude zpřesněn v závislosti na výše uvedených záměrech zástavby po projednání s příslušnými úřady a městskou částí.
V minulosti jsme se s projektem dostali až do "Velkého finále", ikdyž nakonec jsme se k realizaci neprohlasovali. Letos to můžeme dokázat. Má to cenu, i kdyby mělo dojít z důvodu následující výstavby k dílčím ztrátám. Částky uvedené níže v rozpočtu jsou orientační.
Zajímavost na závěr - průměrný strom s 10 metrovou korunou chladí takovým výkonem jako 191 chladniček.
Nevytváříme hernu, ale příznivé a zajímavé přírodní prostředí. Jestliže jsme tedy ve výčtu uvedli např. jednoduché houpačky a pískoviště, jedná se o příklady. Stejně tak může být HRáj doplněn např. bosonohou stezkou, přírodě blízkými interaktivními prvky, nízkonákladovými zásahy apod.
Podstata je stále stejná, přírodní prostředí založené na využití především toho, co již na pozemku vyrostlo!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt zlepší zejména venkovní volnočasové vyžití v našem těsném sousedství. Zpřístupní a bude rozvíjet stávající venkovní plochu a napomůže ke zlepšení kvality života obyvatel Řečkovic.
Dospělým bude sloužit jako místo procházek a setkávání, zábavy i odpočinku, dětem jako velká herna určená k volné zábavě, ke hře ve kvalitním venkovním prostředí, Konečně budeme mít kam chodit ven a nebudeme muset až do Medlánek nebo na Babu.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19.ledna).
leden 2021 Jednání s navrhovatelkou, zástupci městské části a Kanceláří participace ohledně upřesnění rozsahu a postupu prací.
únor 2021 Připravují se podklady pro výběr dendrologa, který posoudí stav stromů.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti