Veřejné záchody v Líšni
proveditelný
Michal Chaloupka
3 000 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Líšen
2020
222 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
446 kladných hlasů

Cílem projektu je vybudování veřejných záchodů pro muže a ženy na konečné trolejbusu v Líšni na Jírové.

Prodloužením trolejbusové trati na Jírovu do Líšně se stala tato lokalita velmi vytíženou. Je zde mnoho obchodů, prostranství ke konání různých společenských akcí a hlavně přestupní uzel. Proto je namístě vystavět zde veřejné toalety, které budou sloužit občanům a návštěvníkům Líšně. Jednalo by se o vybudování samostatných toalet pro muže a ženy v místě, kde stávala budka s toaletami pro řidiče autobusu a přístřešek. Toalety budou pro širokou veřejnost, mohou je využít i vozíčkáři, neboť WC bude bezbariérové. Součástí záchodů bude také přebalovací pult, který mohou využít maminky pro přebalení svých dětí. Toalety budou typu antivandal, budou zde instalovány kamery, což zamezí ničení toalet. WC bude pravidelně uklízeno a zpoplatněno. V letních měsících se žízniví občané mohou napít z pítka, které bude umístěno venku před toaletami.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejné toalety přispějí ke zkvalitnění cestování a veřejného života v Líšni.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Modul WC (včetně staveb. prací, úprav, montáž, dopravné, přebalovací pult), kamerový systém, venkovní pítko 1 3 000 000 3 000 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část 3 0 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor zdraví V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. proveditelný
MČ Brno - Líšeň Městská část souhlasí s realizací projektu a s uhrazením finančních prostředků na správu a udržitelnost projektu. proveditelný