Skatepark Bystrc
proveditelný
Martina Adamusová
2 990 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Bystrc
2020
895 líbí se mi
609 kladných hlasů

Vybudování nového skateparku v Bystrci

Až do roku 2018 byl v Bystrci v provozu plechový skatepark, který za dobu svého fungování vychoval mnoho uživatelů. Skatepark dožil, byl odstraněn a jeho místo opět slouží svému původnímu účelu, je z něho opět parkoviště. Nejbližší skatepark je teď až v Brně - Bohunicích.
Tento projekt má za cíl zpracování projektové dokumentace pro nový odolnější betonový skatepark na novém místě a jeho částečnou realizaci. Zpracování projektu by řešilo přibližně 1000m2 Nature grab parku, kde by byly zahrnuty části Plaza, Bowl, Flow. Projekt by měl umožňovat realizaci na etapy tak, aby z „Dáme na vás“ mohla být realizována část Plaza.
Umístění skateparku je v lokalitě Sýčky pod obytným celkem Panorama, je umístěn na pozemku města, stavbu zde umožňuje územní plán, je v těsné blízkosti zastávky MHD a je v pěším dosahu hygienického zázemí (toalety, sprchy) pláže Rakovec.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vybudování nového sportoviště.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projekt 1 200 000 200 000
Realizace 1 2 700 000 2 700 000
úklid 3 30 000 90 000
Cena celkem: 2 990 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Budoucí skatepark je situován podle územního plánu do plochy rekreační zeleně, která realizaci těchto objektů umožňuje. proveditelný
Majetkový odbor Část pozemku 3502 k.ú. Bystrc je dotčena veřejně prospěšnou stavbou nových obslužných komunikací k návrhovým plochám bydlení při ulici nad Dědinou. Na okraji zájmové lokality je nově vybudovaná zastávka MHD při silnici II. Tř. Rakovecká, která je silně frekventovaná (správu vykonává BKOM pro SÚS). proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit.  Koordinace s rekonstrukcí ulice Rakovecká. proveditelný
MČ Brno - Bystrc Městská část souhlasí s realizací projektu.  proveditelný