ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště
proveditelný
Jan Vaculín
2 960 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2020
417 líbí se mi
1982 kladných hlasů

Projekt si klade za cíl vybudovat v oblíbené destinaci mnoha Brňanů - Zamilovaném hájku dětské hřiště a workoutové prvky. Smyslem je zkvalitnit možnost trávení volného času v této části města.

Projekt si klade za cíl vybudovat v oblíbené destinaci mnoha Brňanů - Zamilovaném hájku dětské hřiště a workoutové prvky. Smyslem je zkvalitnit možnost trávení volného času v této části města, která je hojně využívána k procházkám do přírody. Velká část okolí Zamilovaného hájku je záplavovým územím a stavět zde cokoliv je prakticky nemožné. Po konzultaci na řečkovické radnici jsme našli vhodné místo, kde by hřiště mohlo vzniknout, aniž by to bylo proti normám.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínos projektu spočívá v rozšíření možností trávení volného času pro velký počet Brňanů, kteří do Zamilovaného hájku zavítají. Předpokládanými uživateli jsou rodiny s dětmi a aktivní sportovci.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Příprava území 1 680 000 680 000
Herní a cvičební prvky, mobiliář 1 1 750 000 1 750 000
výsadby 1 350 000 350 000
údržba herních prvků, kontroly 3 60 000 180 000
Cena celkem: 2 960 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Pro toto území bylo Odborem územního plánování a rozvoje vydáno závazné stanovisko pro záměr, jehož cílem je celková úprava veřejného lesoparku s umístěním mobiliáře, cvičebních prvků a dalších prvků a zařízení pro sportovně rekreační účely. Doporučujeme proto koordinovat, aby záměry nebyly ve vzájemné kolizi nebo se nedublovaly. proveditelný
Majetkový odbor Nutná koordinace s městskou částí, která již připravila projekt na vybudování sportoviště a zaslala ho na Majetkový odbor k vyjádření. Jedná se o p.č. 3248 k.ú. Řečkovice. proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
MČ Brno - Řečkovice a Mokrá Hora Městská část souhlasí s realizací projektu za podmínky koordinace prací s městskou částí, která má již k dispozici projekt pro stavební povolení. proveditelný