ZAMILEC - dětské hřiště a sportoviště
v realizaci
Jan Vaculín
2 960 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Řečkovice a Mokrá Hora
2020
417 líbí se mi
3096 kladných hlasů
Kancelář participace

Projekt si klade za cíl vybudovat v oblíbené destinaci mnoha Brňanů - Zamilovaném hájku dětské hřiště a workoutové prvky. Smyslem je zkvalitnit možnost trávení volného času v této části města.

Projekt si klade za cíl vybudovat v oblíbené destinaci mnoha Brňanů - Zamilovaném hájku dětské hřiště a workoutové prvky. Smyslem je zkvalitnit možnost trávení volného času v této části města, která je hojně využívána k procházkám do přírody. Velká část okolí Zamilovaného hájku je záplavovým územím a stavět zde cokoliv je prakticky nemožné. Po konzultaci na řečkovické radnici jsme našli vhodné místo, kde by hřiště mohlo vzniknout, aniž by to bylo proti normám.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínos projektu spočívá v rozšíření možností trávení volného času pro velký počet Brňanů, kteří do Zamilovaného hájku zavítají. Předpokládanými uživateli jsou rodiny s dětmi a aktivní sportovci.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
leden 2021 S navrhovatelem byl projednán postup a detaily projektu.
únor 2021 Probíhají úpravy projektu, který byl připraven ze strany navrhovatele.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti