NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě
proveditelný
Andrea Nováková
2 150 000 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2020
2253 líbí se mi

Dejme šanci ženám, onkologickým pacientkám na aktivní život v průběhu léčby a společně podpořme programy pro tyto ženy, které se léčí v Brně.

Pro ženy během onkologické léčby a rovněž po ní, je nezbytně nutné zůstat stále aktivní.
Život se člověku obrátí naruby. Mnohé pacientky jsou matky, často samoživitelky, které potřebují podporu v mnoha oblastech. Často se bojí tuto pomoc přijmout nebo si o ni vůbec říci.

Čísla jsou neúprosná.
V roce 2019 bylo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně 2 500 pacientkám diagnostikováno onkologické onemocnění, z toho 1 047 s karcinomem prsu. V průběhu minulého roku v rámci ústavu bylo hospitalizováno téměř 10 000 pacientů, z nichž významný podíl mají právě ženy.

Současný novátorský model onkologické léčby spočívá nejen v poskytování léčebné péče, ale také ve způsobu zlepšování potřeb onkologického pacienta, zejména při jeho dlouhodobé hospitalizaci.

Projekty, kterými můžeme pomoci léčeným pacientkám, spočívají zejména v zajištění
volnočasových aktivit. Jedná se například o kurzy malování, keramiky, ale také odborná poradenství související s péčí o pokožku po ozařování a následnou péčí o vlasy po chemoterapiích.

Důležitou součástí jsou i pohybové aktivity a s tím související výživové poradenství. Tyto jsou podpořeny i řadou klinických studií, neboť aerobní pohyb je u pacientek zcela zásadní a zlepšuje jejich prognózu.

Také aktivity v oblasti psychologické a právní podpory pro vypořádání se s novou rodinnou situací jsou vážným momentem v životě léčených pacientek. Součástí projektu je partnerská poradna, poradenství ve vyřizování pracovní agendy a sociálních dávek.

Pojďme společně přispět k tomu, aby doba trvání léčby a následného návratu do aktivního života byla pro pacientky pozitivní a rozmanitá.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Podpora a pomoc k návratu do aktivního života onkologickým pacientkám po dobu jejich náročné a často dlouhotrvající léčby.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Roční program pro onkologicky nemocné ženy 1 2 150 000 2 150 000
Cena celkem: 2 150 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor zdraví Obsahová náplň projektu přínosná a potřebná nepochybně je. Poradenství, cvičení, svépomocné skupiny apod. je vítanou pomocí pro onkologicky nemocné. Aktivity pomáhají vyrovnat se s nemocí, zvýšit psychickou a fyzickou zdatnost a odolnost nemocného, udržet si aktivní přístup k životu. Psychosociální podpora, tedy psychická stabilita nemocného, tak v důsledku zlepšuje i podmínky zdravotní péče pro onkologicky a vážně nemocné. Důležitost a positivní přínos takových aktivit, je i důvodem toho, že statutární město Brno dlouhodobě finančně podporuje pomoc onkologicky nemocných. proveditelný