NEBÝT NA TO SAMA - Ženy v onko léčbě
v realizaci
Andrea Nováková
2 150 000 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2020
2253 líbí se mi
3171 kladných hlasů
Kancelář participace

Dejme šanci ženám, onkologickým pacientkám na aktivní život v průběhu léčby a společně podpořme programy pro tyto ženy, které se léčí v Brně.

Pro ženy během onkologické léčby a rovněž po ní, je nezbytně nutné zůstat stále aktivní.
Život se člověku obrátí naruby. Mnohé pacientky jsou matky, často samoživitelky, které potřebují podporu v mnoha oblastech. Často se bojí tuto pomoc přijmout nebo si o ni vůbec říci.

Čísla jsou neúprosná.
V roce 2019 bylo v Masarykově onkologickém ústavu v Brně 2 500 pacientkám diagnostikováno onkologické onemocnění, z toho 1 047 s karcinomem prsu. V průběhu minulého roku v rámci ústavu bylo hospitalizováno téměř 10 000 pacientů, z nichž významný podíl mají právě ženy.

Současný novátorský model onkologické léčby spočívá nejen v poskytování léčebné péče, ale také ve způsobu zlepšování potřeb onkologického pacienta, zejména při jeho dlouhodobé hospitalizaci.

Projekty, kterými můžeme pomoci léčeným pacientkám, spočívají zejména v zajištění
volnočasových aktivit. Jedná se například o kurzy malování, keramiky, ale také odborná poradenství související s péčí o pokožku po ozařování a následnou péčí o vlasy po chemoterapiích.

Důležitou součástí jsou i pohybové aktivity a s tím související výživové poradenství. Tyto jsou podpořeny i řadou klinických studií, neboť aerobní pohyb je u pacientek zcela zásadní a zlepšuje jejich prognózu.

Také aktivity v oblasti psychologické a právní podpory pro vypořádání se s novou rodinnou situací jsou vážným momentem v životě léčených pacientek. Součástí projektu je partnerská poradna, poradenství ve vyřizování pracovní agendy a sociálních dávek.

Pojďme společně přispět k tomu, aby doba trvání léčby a následného návratu do aktivního života byla pro pacientky pozitivní a rozmanitá.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Podpora a pomoc k návratu do aktivního života onkologickým pacientkám po dobu jejich náročné a často dlouhotrvající léčby.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
leden 2021 Proběhla schůzka s paní navrhovatelkou.
březen 2021 Bylo vypsáno výběrové řízení.
duben 2021 Proběhlo výběrové řízení a došlo k podepsání smlouvy o poskytování služeb s Ligou proti rakovině Brno, z. s.
květen 2021 Začala realizace projektu, a to zejména workshopy v oblasti zdravé výživy, psychologie a zvládání nemoci. Začínají se tvořit edukační videa a připravuje se cvičení pro pacientky.
červen 2021 Byla spuštěna onkokosmetická poradna v areálu Masarykova onkologického ústavu.
srpen 2021 Od září budou v rámci projektu poskytovány pohybové aktivity, konkrétně onkojóga a terapie tancem.
září 2021 Během září bude spuštěna psychoterapeutická skupina pro pacientky v léčbě.
říjen 2021 Aktuálně probíhá pro pacientky MOU psychoterapeutická poradna, onkokosmetická poradna, výtvarná dílna a rehabilitační cvičení. Současně probíhá natáčení edukačních videí.
říjen 2021 Dne 12. října se konala osvětová kampaň Brno narůžovo a projekt Nebýt na to sama byl letos součástí této kampaně na podporu prevence proti rakovině.
listopad 2021 Příprava vánočního workshopu v podobě kurzu pečení a otevření možnosti hlídání dětí v bezprostřední blízkosti areálu Masarykova onkologického ústavu v době, kdy ženy podstupují ambulantně léčbu.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti