Parkování na ul.Jožky Jabůrkové v Komíně
podpořen podpisovým archem
Zdeněk Blatný
3 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Komín
2020
9 líbí se mi

Úprava a rozšíření stávající parkovací plochy na ul. Jožky Jabůrkové v Komíně.

Parkovací plocha se před garážemi na ul. Jožky Jabůrkové, zužuje a kolmo parkující auta tak postupně zasahují až o cca 0.5m do navazující ulice Nad Lískami.
Úpravou plochy, včetně vyznačení parkovacích stání by se parkování zkulturnilo a zlepšil by se i výjezd z garáží.
Úprava představuje zpevnění plochy, opravu obrubníku a položení zasakovací dlažby se sklonem tak, aby dešťovka stékala do přilehlé zeleně.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zkulturnění a i zvýšení počtu parkovacích stání z důvodu nedostatku parkovacích ploch v obytné zástavbě.
Tento projekt řeší potřeby občanů, zejména obyvatel v okolí ul. Jožky Jabůrkové v Brně-Komíně.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava parkovacího stání, zpevnění, dlažba, terénní úpravy, odstranění stávajícího povrchu, přeložka VO 1 2 140 000 2 140 000
Úprava obrubníku 1 350 000 350 000
Plošné dopravní značení 1 85 000 85 000
Projektová dokumentace 1 185 000 185 000
Údržba značení, zimní údržba, ... 3 80 000 240 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Stávající parkování se nachází v ploše pro dopravu a je tedy přípustné. Rozšíření by se pravděpodobně dotklo plochy pro bydlení. Parkovací stání je zde přípustné pouze pro potřebu vyvolanou přípustným využitím území. Jedná se o rozšíření stávajícího parkování. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
Odbor investiční proveditelný
MČ Brno - Komín posouzení probíhá