Veřejné osvětlení Sokolské koupaliště
nezískal podporu
Martin Žák
1 660 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Kníničky
2020
51 líbí se mi

Jedná se o realizaci nového osvětlení na účelové komunikaci na Sokolském koupališti.

Jedná se o realizaci nového veřejného osvětlení na účelové komunikaci Sokolského koupaliště v úseku od beach kurtů směrem k molu.
Sokolské koupaliště je hojně využíváno návštěvníky přehrady, kde vzrostla výrazně intenzita pohybu jak chodců, tak cyklistů díky stále vzrůstající oblibě této rekreační oblasti. Pohyb chodců se v letošním roce dále zvýší i díky opravené pláži a nové lodní zastávce "Sokolské koupaliště", která v letošním roce zahájila provoz.


VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejné osvětlení je významnou součástí životního prostředí, které se podílí na zajišťování bezpečnosti osob, silničního provozu, ale i ochrany veřejného a soukromého majetku.

Rozpočet projektu - návrh