SOS pro jezírka obory Holedné!
v realizaci
Svitlana Polak
1 833 500 Kč (navržený)
Zvířata
Brno - Jundrov
2020
1319 líbí se mi
4337 kladných hlasů
Kancelář participace

Chci navrhnout možnost záchrany alespoň jednoho z pěti kdysi pěkných jezírek a potůčku brněnské obory Holedné, které jsou zdrojem pitné vody pro zvířata a místem odpočinku tisíců návštěvníků z Brna a okolí.

Před deseti lety 5 malých jezírek uprostřed obory Holedné byly živé, krásné. Kvetly tam lilie, voněla máta, plavaly malé rybičky a také se tam chodila napít různá zvířata. Teď je to úplně jinak. Jezírka jsou natolik zašpiněná, že ani lidé, ani zvířata ke hrozně zapáchající vodě už nechodí blízko a ryby jíž zde neplavou.
Jedno z pěti jezírek vyschlo, tři se nachází na území patřícím soukromým majitelům. Proto se snažím navrhnout záchranu alespoň jednoho, kdysi okouzlujícího kulatého jezírka a potůčku – zdrojů pitné vody pro zvířata. Potůček o délce asi 600 m, vytékající z největšího jezírka v oboře, je zanesen listím a větvemi a má hodně zátarasů, které jsou z padlých stromů. Myslím si, že je potřeba také vyčištění povrchu asfaltové cesty kolem potůčku od listí, spadlého v minulých letech.
Kvůli kůrovcově kalamitě obora Holedná ztratila většinu borovic a smrků. Pro žijící v oboře zvířata je to šok. Očištěním a záchranou potůčku a jezírka můžeme alespoň něčím pomoci zde žijícím živočichům a taky sobě samým zpříjemnit vycházky v lesních prostorech..

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Záchranou dvou důležitých úseků obory Holedné zajistíme zdroj pitné vody pro zvířata zde žijící a pěkné místo odpočinku pro návštěvníky.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti