Čistější vzduch v Brně
realizován mimo PaRo
Sylva Šmídová
1 700 000 Kč (navržený)
Zdraví
BRNO
2020
398 líbí se mi

Omezení spalování zahrádkářského odpadu v určitých lokalitách díky umístění kontejnerů na biomasu. Jde o lokality nejvíce postižené inverzním znečištěním ovzduší, jako Bystrc, Komín, Jundrov, Žabovřesky, Pisárky, Stará Líšeň.

V některých městských částech dochází k pravidelnému týdennímu spalování zahrádkářského odpadu. V těchto územích se v daný den táhne nepříjemný zápach a pokud nastane inverze, situaci to dále zhoršuje. Navrhuji do těchto oblastí umístit kontejnery na bioodpad, které by zjednodušily majitelům zahrad zbavit se nechtěného zahrádkářského odpadu a omezila by se potřeba jeho spalování.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Čistší ovzduší v Brně.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti