Na kole z Horního náměstí bezpečně: PD
Ondrej Šedo
600 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Bystrc
2020
146 líbí se mi

Vybudováním 350 m dlouhého úseku cyklostezky dojde k propojení existujících cest za vzniku bezpečné a pohodlné varianty sjezdu z bystrckého Horního náměstí ke Svratce. Účelem projektu je posouzení proveditelnosti a zhotovení projektové dokumentace.

Cyklisté sjíždějící z prostoru bystrckého Horního náměstí a sídliště Kamechy na stezku v údolí Svratky zpravidla využívají dvou tras: Nejkratší variantu po hlavní silnici nelze ani po nedávném zakreslení cyklopruhů považovat za bezpečnou – kromě četných kolizních míst s automobilovou dopravou zde na cyklisty čeká průjezd nepřehledným kruhovým objezdem na Odbojářské ulici a několika autobusovými zastávkami. Druhá, klidnější varianta kolem rakovecké konečné, zdaleka není optimální z důvodu křížení s pěšími trasami a složitým křižovatkám v prostoru náměstí 28. dubna. Navrhovaná alternativní trasa využívá z převážné části již existujících bezpečných komunikací sjízdných na většině typů jízdních kol. Pouze zhruba desetinu její délky (350 m) bude zapotřebí dobudovat - jedná se průtah prakticky nevyužívaným prostorem za blokem panelových domů ulice Štouračovy. Krátký úsek směrem k zastávce tramvaje Ondrouškova by vyžadoval výraznější terénní úpravy; zbytek je veden rovinatým terénem s nutností vykácení několika keřů v průjezdu za bikeparkem. V horní části by trasa využívala existující zpevněnou cestu podél zahrádek u tramvajové tratě, v dolní pak komunikace sledující břehy potoka Vrbovce.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Kromě zvýšení komfortu a bezpečnosti pohybu četných cyklistů po Bystrci zbudování trasy uleví i automobilové dopravě, které z důvodu nevhodnosti v současnosti využívaných variant cyklisté nezřídkakdy překážejí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 400 000 400 000
Studie proveditelnosti 1 200 000 200 000
Cena celkem: 600 000 Kč