Pěšky k hrázi bezpečně (PD)
nevítězný
Aneta Pokorná
3 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Bystrc
2020
599 líbí se mi
3076 kladných hlasů

Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace na rozšíření komunikace, realizaci chodníku a cyklostezky pro pěší na ulici Hrázní.

Silnice vedoucí přes hráz přehrady je poměrně frekventovaná a hlavně v místě zatáčky (hned za parkovištěm) dost nepřehledná. Není zde mnoho místa pro chodce, je zde obtížné a nebezpečné projít např. s kočárkem. Pohybuje se zde hodně chodců, kteří vycházejí z parkoviště směrem k hrázi. Vyšší pohyb pěších je zde zejména v teplých měsících a to díky nejen turistické atraktivitě Brněnské přehrady. Realizace chodníku pro pěší by usnadnila i pohyb vozidel a cyklistů, a nedocházelo by ke konfliktům mezi nimi.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínos projektu je pro chodce i pro řidiče aut a cyklisty, kteří tímto místem projíždějí, kdy nebude docházet k jejich kolizím. Zlepší se podmínky pro návštěvníky této výjimečné rekreační oblasti.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 3 000 000 3 000 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti