Pěšky k hrázi bezpečně (PD)
proveditelný
Aneta Pokorná
3 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Bystrc
2020
599 líbí se mi
2389 kladných hlasů

Cílem projektu je vypracování projektové dokumentace na rozšíření komunikace, realizaci chodníku a cyklostezky pro pěší na ulici Hrázní.

Silnice vedoucí přes hráz přehrady je poměrně frekventovaná a hlavně v místě zatáčky (hned za parkovištěm) dost nepřehledná. Není zde mnoho místa pro chodce, je zde obtížné a nebezpečné projít např. s kočárkem. Pohybuje se zde hodně chodců, kteří vycházejí z parkoviště směrem k hrázi. Vyšší pohyb pěších je zde zejména v teplých měsících a to díky nejen turistické atraktivitě Brněnské přehrady. Realizace chodníku pro pěší by usnadnila i pohyb vozidel a cyklistů, a nedocházelo by ke konfliktům mezi nimi.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Přínos projektu je pro chodce i pro řidiče aut a cyklisty, kteří tímto místem projíždějí, kdy nebude docházet k jejich kolizím. Zlepší se podmínky pro návštěvníky této výjimečné rekreační oblasti.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 3 000 000 3 000 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Výkresy ÚPmB jsou zpracovány v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 5 000 a stanovují základní koncepci rozvoje obce, ochranu jejích hodnot, její plošné a prostorové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci veřejné infrastruktury. Chodníky jako takové jsou tedy v podrobnosti, kterou územní plán plán neřeší. Vytváří ale podmínky pro jejich realizaci. Ulice Hrázní se nachází v ploše komunikací a prostranství místního významu, které plní funkci veřejných prostranství. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor zdraví Předpokládáme, že se jedná pouze o chodník (nikoli smíšená cyklostezka), při projektování a realizaci je nutno respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
Odbor investiční Nutná koordinace s investičním záměrem Rekonstrukce komunikace Hrázní (chodník je součástí IZ). proveditelný
MČ Brno - Bystrc Městská část souhlasí s realizací projektu a zdůrazňuje důležitost prioritního vyřešení úseku parkoviště pod Santonem-hráz, kde dopravní prostor pro chodce zcela chybí. proveditelný