Cyklostezka Líšeň – centrum (studie, PD)
nevítězný
Michal Teplík
950 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Slatina
2020
622 líbí se mi
1707 kladných hlasů

Cílem projektu je realizace studie proveditelnosti a projektové dokumentace cyklostezky z Malečkovy na Podstránskou v návaznosti na již schválený loňský projekt participativního rozpočtu „Cyklostezka do Líšně“.

Jízda na kole je v současnosti mezi centrem Brna a MČ Líšeň možná pouze na frekventovaných komunikacích, což mnoho občanů od jízdy odrazuje. Záměr navazuje na již schválený projekt v předchozím období participativního rozpočtu - "Cyklostezka do Líšně" ze Slatiny kolem ulice Holzovy a na závěry jednání RMB R8-67-P: souhlas se zpracováním investičního záměru na akce
„Páteřní cyklotrasy, úsek „A“, Pod Sídlištěm – Podstránská“  a
„Páteřní cyklotrasy, úsek „A“, Olomoucká – Nezamyslova“.
 
Propojení těchto projektů novou cyklostezkou mezi ulicemi Podstránskou a Malečkovou dojde k vytvoření souvislé nabídky bezpečné cyklodopravy z Líšně až do širšího centra po komunikacích s nízkým, nebo žádným provozem motorových vozidel. Realizací souboru těchto čtyř projektů (obr. 3) dojde i k zásadnímu zlepšení možnosti dosažení překrásné rekreační oblasti v prostoru Mariánského údolí a jeho okolí s nepřeberným množstvím cyklotoulek.

 
Předmětem realizace nového projektu je polní cesta od zastávky MHD Malečkova směrem na Podstránskou a to ve variantách:


Varianta A dle platného ÚP – oranžová trasa (obr.1):
vytvoření bezpečného přechodu cyklistů přes silniční komunikaci v prostoru zastávky MHD Malečkova
+ změna povrchu polní cesty z nezpevněného na asfaltový po celé délce od zastávky MHD Malečkova až ke stávající asfaltové komunikaci na Stránské Skále pod vodojemem
+ oprava povrchu komunikace Podstránská.


Varianta B dle připravovaného ÚP – modrá trasa (obr. 2): 
vytvoření bezpečného přechodu cyklistů přes silniční komunikaci v prostoru zastávky MHD Malečkova
+ změna povrchu polní cesty z nezpevněného na asfaltový od zastávky MHD Malečkova pouze v délce cca 800 m, dále novostavba směrem vlevo po poli (pozemek v majetku města Brna) ke stávající komunikaci Podstránská v těsné blízkosti dálnice (ulice Ostravská)
+ oprava povrchu komunikace Podstránská.


Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt je přínosem pro rekreační i sportovní cykloturistiku občanů města Brna, ale i pro ty, kteří by rádi jezdili na kole do práce. Eliminuje nebezpečí z jízdy po frekventovaných komunikacích a vytváří novou příležitost pro stávající i nové cyklisty. Rozvoj cykloturistiky má velký dopad na zdraví všech a je správným krokem k omezení splodin a vytváření čistějšího ovzduší.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Studie proveditelnosti 1 150 000 150 000
projektová dokumentace 1 800 000 800 000
Cena celkem: 950 000 Kč

Posouzení proveditelnosti