Cyklostezka Líšeň – centrum (studie, PD)
proveditelný
Michal Teplík
950 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Slatina
2020
622 líbí se mi
1451 kladných hlasů

Cílem projektu je realizace studie proveditelnosti a projektové dokumentace cyklostezky z Malečkovy na Podstránskou v návaznosti na již schválený loňský projekt participativního rozpočtu „Cyklostezka do Líšně“.

Jízda na kole je v současnosti mezi centrem Brna a MČ Líšeň možná pouze na frekventovaných komunikacích, což mnoho občanů od jízdy odrazuje. Záměr navazuje na již schválený projekt v předchozím období participativního rozpočtu - "Cyklostezka do Líšně" ze Slatiny kolem ulice Holzovy a na závěry jednání RMB R8-67-P: souhlas se zpracováním investičního záměru na akce
„Páteřní cyklotrasy, úsek „A“, Pod Sídlištěm – Podstránská“  a
„Páteřní cyklotrasy, úsek „A“, Olomoucká – Nezamyslova“.
 
Propojení těchto projektů novou cyklostezkou mezi ulicemi Podstránskou a Malečkovou dojde k vytvoření souvislé nabídky bezpečné cyklodopravy z Líšně až do širšího centra po komunikacích s nízkým, nebo žádným provozem motorových vozidel. Realizací souboru těchto čtyř projektů (obr. 3) dojde i k zásadnímu zlepšení možnosti dosažení překrásné rekreační oblasti v prostoru Mariánského údolí a jeho okolí s nepřeberným množstvím cyklotoulek.

 
Předmětem realizace nového projektu je polní cesta od zastávky MHD Malečkova směrem na Podstránskou a to ve variantách:


Varianta A dle platného ÚP – oranžová trasa (obr.1):
vytvoření bezpečného přechodu cyklistů přes silniční komunikaci v prostoru zastávky MHD Malečkova
+ změna povrchu polní cesty z nezpevněného na asfaltový po celé délce od zastávky MHD Malečkova až ke stávající asfaltové komunikaci na Stránské Skále pod vodojemem
+ oprava povrchu komunikace Podstránská.


Varianta B dle připravovaného ÚP – modrá trasa (obr. 2): 
vytvoření bezpečného přechodu cyklistů přes silniční komunikaci v prostoru zastávky MHD Malečkova
+ změna povrchu polní cesty z nezpevněného na asfaltový od zastávky MHD Malečkova pouze v délce cca 800 m, dále novostavba směrem vlevo po poli (pozemek v majetku města Brna) ke stávající komunikaci Podstránská v těsné blízkosti dálnice (ulice Ostravská)
+ oprava povrchu komunikace Podstránská.


Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt je přínosem pro rekreační i sportovní cykloturistiku občanů města Brna, ale i pro ty, kteří by rádi jezdili na kole do práce. Eliminuje nebezpečí z jízdy po frekventovaných komunikacích a vytváří novou příležitost pro stávající i nové cyklisty. Rozvoj cykloturistiky má velký dopad na zdraví všech a je správným krokem k omezení splodin a vytváření čistějšího ovzduší.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Studie proveditelnosti 1 150 000 150 000
projektová dokumentace 1 800 000 800 000
Cena celkem: 950 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Tato navrhovaná trasa je dle doplňujícího výkresu územního plánu - D2 Koncepce cyklistické dopravy 1:25 000 vybranou výhledovou trasou pro cyklistickou dopravu. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v rámci strategie #brno2050 v souladu s hodnotou Město s efektivní a udržitelnou mobilitou, kde se pojí s dílčím cílem B „Vytvořit efektivní a prostupný systém umožňující snadnou volbu druhu dopravy, který nejlépe odpovídá požadavkům uživatelů“. Dále projekt naplňuje hodnotu Sportovní město skrze dílčí cíl A „Podpořit rekreační sport pro všechny generace“, v opatření "Dobudovat plánovanou infrastrukturní síť cyklostezek a cyklistických radiál a běžeckých tras a tras pro aktivní pěší." proveditelný
Odbor zdraví Dle fotky se jedná o smíšenou stezku pro chodce a cyklisty, při projektování a realizaci je nutno respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Odbor dopravy Součástí investičního záměru Podstranská – Holzova (22. 4. 2020 byla odsouhlasena v Komisi dopravní Rady města Brna Žádost o souhlas se zpracováním IZ). V nejbližších třech letech realizováno nebude.  proveditelný
MČ Brno - Slatina Městská část souhlasí s realizací projektu.  proveditelný
MČ Brno - Líšeň Městská část souhlasí s realizací projektu.  proveditelný