Sportovně - relaxační lesní zóna
v realizaci
Martin Rozmarin
2 959 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Bosonohy
2020
354 líbí se mi
3110 kladných hlasů
Kancelář participace

Navrhovaný projekt řeší revitalizaci a vytvoření zázemí lesního hřiště v MČ Brno - Bosonohy. Podél lesní cesty kolem toku říčky Leskavy by vznikl prostor pro relaxaci a volnočasové aktivity rodin s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb.

V MČ Brno -. Bosonohy se nachází v lese nevyužité fotbalové hřiště. Chtěl bych přírodní hřiště a přístupovou cestu upravit nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro dospělé a seniory. Hřiště se nachází v okrajové části Bosonoh, Kudy vede lesní cesta a nedaleko pramení potok Leskava, která danou lokalitou i protéká. Po navržených úpravách by vznikl sportovní areál pro trávení volného času rodičů s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb. Úpravy by spočívaly ve vyspravení lesní cesty, která by byla doplněna lavičkami a kolem cesty by též byly vybudovány workoutové prvky. U samotného lesního hřiště by byly instalovány herní prvky pro děti, interaktivní tabule o ochraně přírody a petangové hřiště,. Na části hřiště by byla vybudována zvlněná dráha tzv. Pumptrack. Samotné hřiště i celá lokalita je již dnes hojně navštěvována nejen občany Bosonoh. Úprava lesní cesty a hřiště by tuto lokalitu ještě více zatraktivnila.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt řeší revitalizaci a vytvoření zázemí lesního hřiště v MČ Brno - Bosonohy pro účely relaxace a sportovního vyžití pro celou rodinu včetně seniorů nejen z Bosonoh. Úpravou lesní cesty a prostoru lesního hřiště vznikne přírodní prostor pro sport, relaxaci a setkávání občanů.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
leden 2021 Projednáno s navrhovatelem a zahájeny přípravné práce na projektu (zajištění podkladů pro projekt).

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti