Sportovně - relaxační lesní zóna
proveditelný
Martin Rozmarin
2 959 000 Kč (navržený)
Jiné
Brno - Bosonohy
2020
354 líbí se mi
2090 kladných hlasů

Navrhovaný projekt řeší revitalizaci a vytvoření zázemí lesního hřiště v MČ Brno - Bosonohy. Podél lesní cesty kolem toku říčky Leskavy by vznikl prostor pro relaxaci a volnočasové aktivity rodin s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb.

V MČ Brno -. Bosonohy se nachází v lese nevyužité fotbalové hřiště. Chtěl bych přírodní hřiště a přístupovou cestu upravit nejen pro rodiny s dětmi, ale i pro dospělé a seniory. Hřiště se nachází v okrajové části Bosonoh, Kudy vede lesní cesta a nedaleko pramení potok Leskava, která danou lokalitou i protéká. Po navržených úpravách by vznikl sportovní areál pro trávení volného času rodičů s dětmi a všech zájemců o zdravý pohyb. Úpravy by spočívaly ve vyspravení lesní cesty, která by byla doplněna lavičkami a kolem cesty by též byly vybudovány workoutové prvky. U samotného lesního hřiště by byly instalovány herní prvky pro děti, interaktivní tabule o ochraně přírody a petangové hřiště,. Na části hřiště by byla vybudována zvlněná dráha tzv. Pumptrack. Samotné hřiště i celá lokalita je již dnes hojně navštěvována nejen občany Bosonoh. Úprava lesní cesty a hřiště by tuto lokalitu ještě více zatraktivnila.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt řeší revitalizaci a vytvoření zázemí lesního hřiště v MČ Brno - Bosonohy pro účely relaxace a sportovního vyžití pro celou rodinu včetně seniorů nejen z Bosonoh. Úpravou lesní cesty a prostoru lesního hřiště vznikne přírodní prostor pro sport, relaxaci a setkávání občanů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úprava lesní cesty cca 300m 1 150 000 150 000
relaxační mobiliář (lavičky, odpadkové koše) 4 6 000 24 000
altán se stolem a stříškou 1 25 000 25 000
workoutové prvky nerez/akát 5 40 000 200 000
dětské herní prvky z akátu 5 50 000 250 000
hřiště na petang 1 90 000 90 000
projektová dokumentace se studií 1 250 000 250 000
výsadba zeleně 10 3 000 30 000
informační a interaktivní tabule 5 40 000 200 000
zemní práce, terénní úpravy 1 350 000 350 000
úprava veřejného sportoviště 1 1 300 000 1 300 000
pravidelná údržba a kontrola herních a workoutových prvků 3 30 000 90 000
Cena celkem: 2 959 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Lokalita se nachází dle územního plánu v ploše krajinné zeleně rekreační. Souvislé plochy zeleně ve volné krajině slouží ve zvýšené míře oddechu, rekreaci a pobytu v přírodě. Tomuto cíli musí být podřízeno i vybavení ploch stavebními objekty. proveditelný
Majetkový odbor Jižní cíp pozemku, který byl identifikován jako parc.č.2578/1 k.ú. Bosonohy, je dotčen žádostí o budoucí dispozici. Projekt je proveditelný s podmínkou souhlasu městské části, které je pozemek svěřen a je pronajímán.  proveditelný
Odbor životního prostředí proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
MČ Brno - Bosonohy Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný