Pingpong v Schreberových zahrádkách
nezískal podporu
Markéta Matoušková
250 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - sever
2020
122 líbí se mi

Instalace 2 nebetonových pingpongových stolů s integrovanou síťkou v parku Schreberovy zahrádky v Černých polích.

Jedná se o instalaci 2 venkovních (nebetonových) pingpongových stolů s integrovanou síťkou. Stoly s laminátovou deskou a rámem s pozinkovanou ocelí se snadno udržují a zajišťují vysokou odolnost proti mechanickým nárazům a vlivům počasí. Desku stolu lze upravit i pro hru jednoho hráče. Pingpong patří obecně k oblíbeným sportovním aktivitám, venkovních a veřejně přístupných stolů je však po Brně velmi málo, případně jsou v takovém stavu, že na nich stejně nelze hrát. Park Schreberovy zahrádky již nabízí aktivity jako dětské hřiště, venkovní posilovnu či multifunkční (fotbalové) hřiště, pingpongové stoly by proto vhodně doplnily již stávající sportoviště (rekreační plochy). Fyzickou aktivitu je třeba podporovat, i toto je cesta. Bedminton nebo míčové hry ve volném prostranství jsou v parku rizikovými aktivitami, a to z důvodu hojného výskytu psích exkrementů v travnaté ploše. Stoly na pingpong s jasně vytyčeným prostranstvím by v této oblasti měly zajistit bezpečnou zábavu.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Nalákat lid do parku, čili do zeleně a na čerstvý vzduch, je vždy ku prospěchu. Fyzická aktivita na čerstvém vzduchu má nezanedbatelný pozitivní vliv nejen na tělesnou, ale i psychickou stránku člověka. Podporovat sportovní aktivitu určenou téměř pro všechny věkové kategorie je proto v zájmu všech zainteresovaných stran. Délka stolu 274 cm také zaručuje udržení dostatečné vzdálenosti mezi dvěma hráči i pro případ navrátivší se (korona)virové krize a s ní spojenými preventivními opatřeními.

Rozpočet projektu - návrh