Morušové aleje v Brně
Kamil Krinčev
440 000 Kč (navržený)
Zeleň
BRNO
2020
441 líbí se mi

Morušovníky jsou pozapomenuté stromy. V dnešní době je velmi těžké tyto stromy někde najít a vůbec mít možnost ochutnat jejich sladké a šťavnaté plody. tento projekt si klade za cíl zasadil ve městě Brně 10 alejí Morušovníků, celkem tedy 100 stromů.

Projekt si klade za cíl zasadit na území města Brna celkem 100 stromů. Těchto 100 stromů bude zasazeno v 10 alejích, kdy každou alej bude ideálně tvořit 6 stromů morušovníku černého a 4 stromy morušovníku bílého (s ohledem na lokalitu mohou být počty a druhy případně upraveny)
Každá alej bude zasazena v jiné městské části..

Oteplování klimatu povede ve městě Brně k tomu, že se zde bude dařit těmto ovocným stromům. Morušovníky jsou stromy odolné suchu, které díky svému hlubokému kořenovému systému nevyžadují žádnou zvláštní péči. Jediná nutná péče bude zalévání stromů během prvních několika let po zasazení.

Projekt má vytvořit ve městě nový zelený prvek, kterým vznikne nová okrasná stromová zeleň, která následně bude poskytovat návštěvníkům chutné plody vhodné ke konzumaci. Plody dozrávají postupně v průběhu několika týdnů a v tomto období tak vytvoří možnost pro obyvatele se u těchto stromů zastavovat. Popadané plody poslouží jako krmivo pro živočichy žijící v okolí.

Stromy budou umístěny ve vzdálenosti nejméně 2m od silnic a chodníků, aby případné spadané plody tyto komunikace neznečišťovaly.

Pro účely projektu je navrhováno umístění ve třech MČ (Kohoutovice, Jehnice, Řečkovice a Mokrá Hora). Umístění dalších 7 alejí bude záležet na projeveném zájmu ostatních městských částí, které budou osloveny, zda-li mají zájem.
Při umístění je nutné se vyhnout vedení sítí, předběžně jsou navrhována tato umístění:
Kohoutovice podél silnice/cesty Nad Pisárkami nebo Chironovy
Jehnice nad ulicí Plástky vedle polní cesty směrem na Lelekovice cca p.č. 602/17
Řečkovice někde podél ulice Karásek a Ponávkou.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch projektu je v zasazení 100 nových stromů, která budou navíc
poskytovat návštěvníkům možnost ochutnat sladké plody.

Děti poznají, jak tyto pozapomenuté plody chutnají a senioři budou moci zavzpomínat na chuť plodů, když je sami v mládí jedli.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Morušovník černý - strom 60 1 500 90 000
Morušovník bílý - strom 40 1 500 60 000
zasazení stromů (příprava aleje, doprava, výkopy, ochrana proti okusu atd.) 100 2 000 200 000
zalévání 3 30 000 90 000
Cena celkem: 440 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor posouzení probíhá
Veřejná zeleň města Brna posouzení probíhá