Trvalkové záhony před školou
nevítězný
Kamil Krinčev
334 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Jehnice
2020
310 líbí se mi
225 kladných hlasů

Moderním trendem ve městech jsou trvalkové záhony. Výhody oproti obyčejnému trávníku jsou ve vyšším zadržení vody v krajině, ve vyšším estetickém dojmu a v neposlední řadě poskytují místo k životu ubývajícím živočichům.

Projekt mění nevzhledný a nefunkční trávník před školou na moderní trvalkový záhon dle posledních trendů v krajinářské architektuře a modro-zelené infrastruktuře.

Před školou jsou vybudované kvetoucí a trvalkové záhony, které zvyšují estetický dojem před školní budovou a školkou. Dále je zde přidána lavička a zvýšené obrubníky umožňující sezení a které oddělují část záhonu od chodníku. To umožňuje zkrátit si čekání posezením mezi květy.
Chodci vyšlapané cestičky podél silnice jsou nahrazeny propustnou cestou a zvyšují komfort chodcům.

Celé řešení pomáhá zadržet vodu a zvyšuje nejen rostlinnou biodiverzitu, ale také vytváří příhodné podmínky především pro opylující hmyz a ptáky.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt zvyšuje estetickou hodnotu a kvalitu veřejného prostranství, přispívá k zadržení vody v krajině, zvyšuje komfort chodců a má přínos pro biodiverzitu v okolí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zpracování projektu krajinářským architektem 1 40 000 40 000
Trvalky a kvetoucí rostliny - jejich nákup a zasazení atd (cca 60m2) 60 2 200 132 000
Lavičky a obrubníky k sezení 1 48 000 48 000
Propustná cestička/chodník (cca 64m2) 64 1 500 96 000
jarní a podzimní údržba zahradníkem 3 6 000 18 000
Cena celkem: 334 000 Kč

Posouzení proveditelnosti