Trvalkové záhony před školou
proveditelný
Kamil Krinčev
334 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Jehnice
2020
310 líbí se mi
181 kladných hlasů

Moderním trendem ve městech jsou trvalkové záhony. Výhody oproti obyčejnému trávníku jsou ve vyšším zadržení vody v krajině, ve vyšším estetickém dojmu a v neposlední řadě poskytují místo k životu ubývajícím živočichům.

Projekt mění nevzhledný a nefunkční trávník před školou na moderní trvalkový záhon dle posledních trendů v krajinářské architektuře a modro-zelené infrastruktuře.

Před školou jsou vybudované kvetoucí a trvalkové záhony, které zvyšují estetický dojem před školní budovou a školkou. Dále je zde přidána lavička a zvýšené obrubníky umožňující sezení a které oddělují část záhonu od chodníku. To umožňuje zkrátit si čekání posezením mezi květy.
Chodci vyšlapané cestičky podél silnice jsou nahrazeny propustnou cestou a zvyšují komfort chodcům.

Celé řešení pomáhá zadržet vodu a zvyšuje nejen rostlinnou biodiverzitu, ale také vytváří příhodné podmínky především pro opylující hmyz a ptáky.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt zvyšuje estetickou hodnotu a kvalitu veřejného prostranství, přispívá k zadržení vody v krajině, zvyšuje komfort chodců a má přínos pro biodiverzitu v okolí.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zpracování projektu krajinářským architektem 1 40 000 40 000
Trvalky a kvetoucí rostliny - jejich nákup a zasazení atd (cca 60m2) 60 2 200 132 000
Lavičky a obrubníky k sezení 1 48 000 48 000
Propustná cestička/chodník (cca 64m2) 64 1 500 96 000
jarní a podzimní údržba zahradníkem 3 6 000 18 000
Cena celkem: 334 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Na pozemku je zeleň ve správě Brněnských komunikací, a.s. proveditelný
Odbor investiční Realizace je proveditelná za předpokladu dodržení uvedeného rozpočtu. proveditelný
Brněnské komunikace, a.s. Se zamýšleným projektem souhlasíme za předpokladu, že pochozí plochy budou provedeny vodopropustnou konstrukcí (např. mlatová cesta) a výška porostu bude taková, aby byly dodrženy rozhledové poměry účastníků silniční dopravy. proveditelný
MČ Brno - Jehnice Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný