Včely do Brna
proveditelný
Petra Ventrubová
2 250 000 Kč (navržený)
Zvířata
BRNO
2020
1012 líbí se mi
2695 kladných hlasů

Pořízení včelích úlů a jejich umístění na vhodná místa v Brně pomůže zvýšit povědomí o problematice chovu včel a jejich významu pro člověka a životní prostředí.

Včely jsou poměrně nenápadné a neprávem přehlížené bytosti. Pro přežití života na planetě jsou nepostradatelné. Počet včelstev klesá z důvodu používání chemických postřiků, úbytku bohatých a přirozeně květnatých ploch stavbou či suchem. V neposlední řadě také ubývá lidí, kteří se včelařství věnují. Převážně se totiž jedná o zálibu našich dědečků, kteří téměř nemají komu předat svoje znalosti. Tento projekt je v souladu s dalšími projekty, které podporují rozšíření zeleně na území města nebo její revitalizaci a podporuje vytvoření synergie člověka s přírodou.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pořiďme včelí úly do vhodných lokalit v Brně; mohou sloužit jako „úly na zkoušku“ pro někoho, kdo chce začít s včelařením a jako prostředek k šíření osvěty ve společnosti ohledně hodnoty, kterou včely přináší. Mohou být prvkem, který vytváří komunitu - předávání zkušeností mezi generacemi. V neposlední řadě včely podporují diverzitu flóry a jejich benefity pro životní prostředí jsou neoddiskutovatelné. Včelí produkty se mohou prodat na charitativních akcích.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Včelí úly 25 40 000 1 000 000
Marketing 1 200 000 200 000
Údržba (ošetření úlů, léčiva pro včely, apod.) 3 350 000 1 050 000
Cena celkem: 2 250 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Lesy města Brna, a.s. Včelstva by mohla být umístěna na 2 stojanech, které by bylo možné během sezóny systematicky přemísťovat, aby měla včelstva stále kvalitní potravu. Umísťována by mohla být například do lesního Areálu u Mravence Lesíka, na Palackého vrch za plot vodárenského objektu, do lesního komplexu v Pisárkách, rovněž za plot vodárenského objektu, do obůrky v oboře Holedná, do lesních školek, apod.  proveditelný