Včely do Brna
v realizaci
Petra Ventrubová
2 250 000 Kč (navržený)
Zvířata
BRNO
2020
1012 líbí se mi
3240 kladných hlasů
Kancelář participace

Pořízení včelích úlů a jejich umístění na vhodná místa v Brně pomůže zvýšit povědomí o problematice chovu včel a jejich významu pro člověka a životní prostředí.

Včely jsou poměrně nenápadné a neprávem přehlížené bytosti. Pro přežití života na planetě jsou nepostradatelné. Počet včelstev klesá z důvodu používání chemických postřiků, úbytku bohatých a přirozeně květnatých ploch stavbou či suchem. V neposlední řadě také ubývá lidí, kteří se včelařství věnují. Převážně se totiž jedná o zálibu našich dědečků, kteří téměř nemají komu předat svoje znalosti. Tento projekt je v souladu s dalšími projekty, které podporují rozšíření zeleně na území města nebo její revitalizaci a podporuje vytvoření synergie člověka s přírodou.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pořiďme včelí úly do vhodných lokalit v Brně; mohou sloužit jako „úly na zkoušku“ pro někoho, kdo chce začít s včelařením a jako prostředek k šíření osvěty ve společnosti ohledně hodnoty, kterou včely přináší. Mohou být prvkem, který vytváří komunitu - předávání zkušeností mezi generacemi. V neposlední řadě včely podporují diverzitu flóry a jejich benefity pro životní prostředí jsou neoddiskutovatelné. Včelí produkty se mohou prodat na charitativních akcích.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu, kterým bude Kancelář participace. Projednalo Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021.
leden 2021 Proběhla schůzka s navrhovatelkou. Následně byly osloveny společnosti Lesy města Brna a Veřejná zeleň města Brna, aby vytipovali možná místa pro realizaci projektu

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti