Včely do Brna
v realizaci
Petra Ventrubová
2 250 000 Kč (navržený)
Zvířata
BRNO
2020
1012 líbí se mi
3240 kladných hlasů
Kancelář participace

Pořízení včelích úlů a jejich umístění na vhodná místa v Brně pomůže zvýšit povědomí o problematice chovu včel a jejich významu pro člověka a životní prostředí.

Včely jsou poměrně nenápadné a neprávem přehlížené bytosti. Pro přežití života na planetě jsou nepostradatelné. Počet včelstev klesá z důvodu používání chemických postřiků, úbytku bohatých a přirozeně květnatých ploch stavbou či suchem. V neposlední řadě také ubývá lidí, kteří se včelařství věnují. Převážně se totiž jedná o zálibu našich dědečků, kteří téměř nemají komu předat svoje znalosti. Tento projekt je v souladu s dalšími projekty, které podporují rozšíření zeleně na území města nebo její revitalizaci a podporuje vytvoření synergie člověka s přírodou.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Pořiďme včelí úly do vhodných lokalit v Brně; mohou sloužit jako „úly na zkoušku“ pro někoho, kdo chce začít s včelařením a jako prostředek k šíření osvěty ve společnosti ohledně hodnoty, kterou včely přináší. Mohou být prvkem, který vytváří komunitu - předávání zkušeností mezi generacemi. V neposlední řadě včely podporují diverzitu flóry a jejich benefity pro životní prostředí jsou neoddiskutovatelné. Včelí produkty se mohou prodat na charitativních akcích.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu, kterým bude Kancelář participace. Projednalo Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021.
leden 2021 Proběhla schůzka s navrhovatelkou. Následně byly osloveny společnosti Lesy města Brna a Veřejná zeleň města Brna, aby vytipovali možná místa pro realizaci projektu.
leden 2021 Proběhla schůzka se zástupci Českého svazu včelařů.
únor 2021 Proběhla schůzka se včelaři, kteří upřednostňují alternativní způsoby včelaření.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti