Osvěžte se deštěm, Vinohrady!
nevítězný
Ondřej Tichý
3 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Vinohrady
2020
1137 líbí se mi
517 kladných hlasů

Cílem projektu je zachytit dešťovou vodu na našem sídlišti, která se použije na svlažení zeleně v parných dnech. Ve městech totiž odteče 55 % srážek a 15 % z nich se vsákne, v území s přirozeným povrchem se vsákne 50 % deště a 10 % odteče.

Pocitově to všichni vidíme sami. Zelené ubývá. Míst označených jako "zeleň" sice máme dost, ale mnohdy jsou travnaté plochy zažloutlé a neposkytují takový komfort, na který jsme byli zvyklí. Města se přehřívají - ať již tím, že více a více metrů čtverečních plochy je zastavěno, či tím, že sám člověk navíc do okolí vypouští další a další původce oteplování.

Jak je napsáno v anotaci, velké množství srážek odteče "nenávratně" pryč. Jen ať nás ta voda neotravuje. Jenže to se ukazuje, že není správná cesta. Musíme se naučit (ne, že bychom to neuměli, ale politicky a urbanisticky) uchovávat vodu tam, kde spadne a distribuovat ji po částech postupně tam, kde bychom ji chtěli mít.

Pojďme udělat pilotní projekt na městském majetku. Pojďme udělat plácek, kterému bude sbírat vodu sousední panelový dům. Prostě chytře vzít tu vodu ze střech a použít ji opět chytře na zavlažení zeleně.

Líbilo by se Vám to? Mně ano a jsem přesvědčen, že by to mohlo fungovat i ve větším měřítku.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zavlažení zeleně nasbíranou dešťovou vodou. Co více si přát, než aby voda, které se nám poslední dobou nedostává, zůstávala tam, kde spadne? Navíc by mohla přinést potěšení v podobě zelenější zeleně.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 250 000 250 000
Další spotřebovaný materiál 1 150 000 150 000
Parkové úpravy (osetí dotčených ploch) 1 20 000 20 000
Zavlažovač zeleně 1 258 500 258 500
Zabudování nádrže, přívody a odvody vody k nádrži 1 2 021 500 2 021 500
Kontrola stavu nádrže 2x ročně + v případě mimořádných úhrnů, čištění a servis mlhovišť, opravy 3 100 000 300 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti