Malované hřiště Hoppova, Brno-střed
nevítězný
Helena Votavová
2 050 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2020
106 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
338 kladných hlasů

Projekt navrhuje revitalizaci severní části parku při ulici Hoppova vhodnou pro mladší i starší generaci. Těžiště projektu spočívá v obnově chodníků, laviček, výsadbě nové zeleně a namalování herních prvků na chodníky v konceptu malovaných hřišť.

Park při ulici Hoppova se nachází v blízkosti Lužánek. V posledních letech park chátrá a přestává plnit svou funkci klidného místa v městské zástavbě. V jižní části parku docházelo ke shromažďování bezdomovců a rušení nočního klidu, což vedlo (na žádost místních obyvatel) k odstranění všech laviček v jižní části parku. V severní části parku byly naopak lavičky přidány, což bohužel vedlo opět k výskytu bezdomovců, kteří tu tráví celé dny a ruší noční klid. Stromy po obvodu parku nejsou v dobrém stavu. Děti si většinou místo v parku hrají na chodníku u silnice a ne v centrální části.

Cílem projektu jsou následující úpravy:

1) Obnova povrchu chodníků v parku výměnou za zámkovou dlažbu.
2) Výměna sedacích prvků v parku - lavičky typu antivandal s nelehací úpravou.
3) Úprava zeleně, zmlazení stávajících stromů pro zabránění pádu větví a výsadba 2-3 nových stromů do prázdných míst. Tyto stromy by měly za cíl zvýšit biodiverzitu a zastínění, v létě bývá prostranství velmi vyhřáté.
4) Vytvoření malovaných hřišť na nové chodníky. Tento koncept byl zvolen z důvodu praktičnosti, ekonomičnosti a osvědčeného řešení ve vnitroblocích v centrech jiných měst (např. Kadaň, Ostrava, Paskov). Jedná se o namalování herních prvků pomocí speciálních barev určených na beton. Příkladem jsou hry jako panák, čáp ztratil čepičku, závodní dráha nebo doskočiště.
5) Drobné prvky jako květinová výzdoba a informační tabule o hrách na chodníku či o místní fauně a flóře.

Projekt je navržen tak, aby byl ekonomicky úsporný a zároveň úprava parku dlouho vydržela a byla prakticky bezúdržbová. Park tím začne plnit nejen funkci průchozí (skrze diagonálu), ale i funkci odpočinkovou v ramenech parku, abychom tímto přilákali k delšímu pobytu v parku jak děti, tak starší generaci a vrátili této části Brna její původní funkci klidného, odpočinkového a zajímavého místa.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Projekt má ambice zútulnit dosud zanedbaný park a obnovit jeho odpočinkovou funkci pro všechny věkové kategorie místních obyvatel. Propojit aktivity seniorů s aktivitami dětí předškolního až staršího školního věku v jednom místě a tím vytvořit prostředí, kde se mohou setkávat. Vysadit novou zeleň, aby bylo v parku příjemně i v letních měsících.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Terénní úpravy chodníku a trávníku včetně materiálu, 2800 Kč za m2 1 1 360 000 1 360 000
Výsadba stromů 2-3 ks, květinová výzdoba a úprava parkové zeleně 1 250 000 250 000
Lavička typu antivandal (pouze k sezení) 7 ks, odpadkové koše 3 ks 1 70 000 70 000
Hry na chodník, herní tabule a informační prvky 1 95 000 95 000
Projektová dokumentace 1 95 000 95 000
Úprava zeleně, údržba herních prvků 3 60 000 180 000
Cena celkem: 2 050 000 Kč

Posouzení proveditelnosti