Klubovny pro děti v Tuřanech
v realizaci
Jiří Dorazil
3 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Tuřany
2020
411 líbí se mi
3280 kladných hlasů
Kancelář participace

Pomozte nám postavit klubovnu pro děti a mládež v Tuřanech! Na pozemku města chceme vybudovat kontejnerový dům s několika klubovnami. Vytvoříme tak kvalitní zázemí pro tuřanské děti, jejich volnočasové aktivity a ulehčíme dobrovolníkům jejich práci.

V současné době se na území městské části nenachází žádné klubovny určené pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. V Tuřanech aktuálně působí několik spolků věnujících se dětem. Všichni narážejí na nedostatečné zázemí pro svoji činnost.

Nyní máme jedinečnou možnost na pozemku ve vlastnictví města Brna postavit domek kontejnerového typu s několika klubovnami, které by tuřanské spolky mohly sdílet. Pozemek se navíc nachází naproti sokolovně, ke které náleží také hřiště a tudíž se jedná o ideální propojení. Chceme pro děti vytvořit hezké místo, ke kterému by mohly mít vztah a chtěly zde trávit svůj volný čas.

Navrhujeme objekt sestavený z lodních kontejnerů umístěných na betonových patkách s maximálním využitím vnitřních ploch. Objekt tak doplní uliční řadu stávajících rodinných domů na ulici Hanácká. Dle platného územního plánu je tento pozemek pro tento typ budovy přípustný. Objekt bude napojen na stávající elektrické vedení, vodovod a kanalizaci. Do budoucna jej lze dle potřeb dalších nově vzniklých spolků variabilně upravit či rozšířit. Kontejnerová stavba je dodávána včetně kompletní projektové dokumentace. V objektu bude umístěno mimo vlastních kluboven také potřebné zázemí (kuchyňka, sklad, sociální zařízení). Klubovny bude možné propojit do jednoho většího sálu. Místnosti budou variabilní pro potřeby různých věkových skupin a druhů aktivit. Budou od sebe odděleny tak, aby mohla činnost probíhat zároveň. Kontejnerové stavby jsou na mnoha místech využity jako školky, tudíž je již ověřena jejich praktičnost a funkčnost. Na provozních výdajích projektu se bude finančně podílet městská část Brno-Tuřany. Uživatelé budou hradit energie a služby.

Na tento záměr máme již několik zpracovaných návrhů a cenových nabídek, které odpovídají našim představám.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Náš projekt je určen stávajícím i nově vznikajícím spolkům. Zájem o volnočasovou činnost je v naší městské části obrovský, ale zázemí je nedostatečné. Děti proto musejí dojíždět do jiných městských částí. Nově vzniklá stavba by vytvořila prostor i pro setkávání občanů například v rámci různých přednášek, promítání apod. Vzniklé zázemí by ulehčilo práci mnoha dobrovolníkům pracujícím s dětmi a zlepšilo občanskou vybavenost městské části.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti