Klubovny pro děti v Tuřanech
proveditelný
Jiří Dorazil
3 000 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - Tuřany
2020
411 líbí se mi
2426 kladných hlasů

Pomozte nám postavit klubovnu pro děti a mládež v Tuřanech! Na pozemku města chceme vybudovat kontejnerový dům s několika klubovnami. Vytvoříme tak kvalitní zázemí pro tuřanské děti, jejich volnočasové aktivity a ulehčíme dobrovolníkům jejich práci.

V současné době se na území městské části nenachází žádné klubovny určené pro volnočasové aktivity dětí a mládeže. V Tuřanech aktuálně působí několik spolků věnujících se dětem. Všichni narážejí na nedostatečné zázemí pro svoji činnost.

Nyní máme jedinečnou možnost na pozemku ve vlastnictví města Brna postavit domek kontejnerového typu s několika klubovnami, které by tuřanské spolky mohly sdílet. Pozemek se navíc nachází naproti sokolovně, ke které náleží také hřiště a tudíž se jedná o ideální propojení. Chceme pro děti vytvořit hezké místo, ke kterému by mohly mít vztah a chtěly zde trávit svůj volný čas.

Navrhujeme objekt sestavený z lodních kontejnerů umístěných na betonových patkách s maximálním využitím vnitřních ploch. Objekt tak doplní uliční řadu stávajících rodinných domů na ulici Hanácká. Dle platného územního plánu je tento pozemek pro tento typ budovy přípustný. Objekt bude napojen na stávající elektrické vedení, vodovod a kanalizaci. Do budoucna jej lze dle potřeb dalších nově vzniklých spolků variabilně upravit či rozšířit. Kontejnerová stavba je dodávána včetně kompletní projektové dokumentace. V objektu bude umístěno mimo vlastních kluboven také potřebné zázemí (kuchyňka, sklad, sociální zařízení). Klubovny bude možné propojit do jednoho většího sálu. Místnosti budou variabilní pro potřeby různých věkových skupin a druhů aktivit. Budou od sebe odděleny tak, aby mohla činnost probíhat zároveň. Kontejnerové stavby jsou na mnoha místech využity jako školky, tudíž je již ověřena jejich praktičnost a funkčnost. Na provozních výdajích projektu se bude finančně podílet městská část Brno-Tuřany. Uživatelé budou hradit energie a služby.

Na tento záměr máme již několik zpracovaných návrhů a cenových nabídek, které odpovídají našim představám.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Náš projekt je určen stávajícím i nově vznikajícím spolkům. Zájem o volnočasovou činnost je v naší městské části obrovský, ale zázemí je nedostatečné. Děti proto musejí dojíždět do jiných městských částí. Nově vzniklá stavba by vytvořila prostor i pro setkávání občanů například v rámci různých přednášek, promítání apod. Vzniklé zázemí by ulehčilo práci mnoha dobrovolníkům pracujícím s dětmi a zlepšilo občanskou vybavenost městské části.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vynětí ze ZPF (zěmědělského půdního fond 1 15 135 15 135
Projektová dokumentace pro přípojky inženýrských sítí 1 50 000 50 000
Projektová dokumentace základů/základových patek 1 20 000 20 000
Projektová dokumentace vlastní budovy (z větší části zahrnuta v ceně objektu) a celkový inženýring 1 50 000 50 000
Realizace přípojky elektřiny (správcem - na základě žádosti o připojení) + elektroměrová skříň 1 25 000 25 000
Realizace přípojek vodovodu a kanalizace 1 200 000 200 000
Realizace základů/základových patek 1 150 000 150 000
Výroba modulového objektu 1 2 229 765 2 229 765
Doprava a umístění modulů 1 97 400 97 400
Montáž modulů a napojení na připravené inženýrské sítě 1 92 700 92 700
Terenní úpravy a přístup 1 70 000 70 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část 3 0 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Objekt je umístěn v ploše smíšené. Funčkní typ plocha smíšená obchodu a služeb, který umožnuje mimo jiné umístění staveb pro školské a sportovní účely, včetně středisek mládeže pro mimoškolní činnost a centra pohybových aktivit.  proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Projekt je proveditelný s podmínku, že návrh co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Předpokládáme, že i u těchto typů staveb lze akceptovat hledisko bezbariérovosti - minimálně přístup do objektu, pohyb po něm a WC. V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno. proveditelný
MČ Brno-Tuřany Městská část souhlasí s realizací projektu a s uhrazením finančních prostředků na správu a udržitelnost projektu. proveditelný