Vytipování míst pro MVN, tůně či mokřad
nevítězný
Jana Konečná
190 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Kohoutovice
2020
315 líbí se mi
833 kladných hlasů

Malé vodní nádrže (MVN, lidově "rybníky"), tůně i mokřady jsou vhodné k zachycení vody v krajině i ke koupání. Cílem projektu je najít vhodná místa v katastru Brno-Kohoutovice, ze všech potřebných hledisek.

Na území katastru Brno-Kohoutovice jsou možná místa, kde by bylo možné založit malou vodní nádrž (lidově "rybník"), soustavu tůní nebo mokřad. Cílem projektu je najít vhodná místa ze všech potřebných hledisek.
Víme všichni, že sucho je čím dál větším problémem. Dokonce takovým, že začaly být dostupné finance na budování nejrůznějších vodních děl, která zadrží v krajině dešťovou vodu. A vypadá to, že finanční toky na tyto účely budou v dalších letech dále sílit. Pojďme chytit dech co nejdříve a začněme hledat místa, kde můžeme pomocí nabízených financí vybudovat potřebná vodní díla či dílka. Štěstí přeje jen těm připraveným.

Malá vodní nádrž (MVN) – souhrnný pojem pro nádrže různých určení – k chovu ryb, ekologické a krajinotvorné, retenční, akumulační, závlahové, rekreační, dočišťovací.
Tůň je vodní plocha, vytvořená hloubením, obvykle bez hráze, bezpečnostního přelivu a spodní výpusti.
Mokřad je obvykle členitější kompozice vodních ploch, ploch zamokřených a suchých, umožňující rozvoj mokřadních společenstev

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Brno-Kohoutovice se připraví na to, aby mohl využít sílících finančních zdrojů na budování děl na zadržení dešťové vody v krajině.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
průzkumy a posouzení 1 190 000 190 000
Cena celkem: 190 000 Kč

Posouzení proveditelnosti