Stromová kaple a háj v Medlánkách
proveditelný
Kateřina Žůrková
2 150 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Medlánky
2020
344 líbí se mi
1346 kladných hlasů

Rostoucí stromová Kaple věčného pramene v Medlánkách potřebuje dovybavit jak posezením pro návštěvníky, tak uměleckým dílem, které bude inspirovat k rozjímání v přírodě v této unikátní oblasti, a v neposlední řadě i vzpomínkovým hájem a cestičkami.

Stromy již v medlánecké stromové Kapli věčného pramene rostou druhým rokem, nyní nadešel čas dopřát rozjímajícím, svatebčanům a všem kolemjdoucím poutníkům prostor, aby se mohli nerušeně posadit, rozjímat nebo si říct své "Ano" v kráse zeleně u přírodního parku Baba v Brně-Medlánkách. K tomu potřebuje kaple dovybavit lavicemi, oltářem, napojením na cesty a krajinným uměleckým dílem, které jí dodá na impozantnosti. Pro výsadby bychom zajistili i zdroj vody dokončením studny, pro kterou je v místě již vrt nachystaný,

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Místo pro setkávání, rozjímaní, pietu, ale i kulturní setkání všech generací nejen medláneckých.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Vybavení Kaple věčného pramene lavicemi, oltářem, prostorovým krajinným objektem 1 1 500 000 1 500 000
Dobudování studny na stávajícím vrtu 1 80 000 80 000
Zasazení vzpomínkového háje z habrů, lip a babyk 1 100 000 100 000
Zemní práce a dobudování cest včetně nášlapných kamenných ploch 1 320 000 320 000
Zálivka a pokos 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 150 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Podle Územního plánu města Brna se jedná o plochu s objekty pro individuální rekreaci na zemědělském půdním fondu, která zatím není realizována. Pro dané území platí Regulační plán Medlánky, který zde vymezuje plochu pro zahrádky, kde se nepřipouští výstavba objektů. Projekt je tedy z hlediska územního i regulačního plánu proveditelný pouze za podmínky úprav nestavebního charakteru (např. mobiliář, povrchy cest), které budou odpovídat současnému charakteru využití území. Realizace \"hřbitova\" není v této ploše možná. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
MČ Brno - Medlánky Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný