Komunitní kompost na Ečerové

NEPROVEDITELNÝ

Tento projekt byl posouzen jako neproveditelný. Zdůvodnění naleznete na konci této stránky.

Stačil by jeden větší komunitní kompost nebo dva menší v prostranství mezi lichou a sudou ulicí Ečerovou. V prostoru jsou vysoké stromy, trávník, keře a také místa pro popelnice. Jsou tu umístěny i popelnice pro tříděný odpad. Z toho vyplývá, že pokud už nesu odpadky a pokud už třídím, tak přeci mohu nést i odpad na kompost. Případně by na kompost mohla přijít i tráva ze sekání. Vzniklý kompost se může použít na cokoli, třeba jen na pohnojení keřů nebo trávy. Jen prostě ulevíme popelnicím. Na každém kompostu musí být znázorněno, co do kompostu patří. A pak už je to na každém, aby ty šlupky od brambor vyhodil místo do popelnice na kompost.


Veřejný přínos projektu: Ochrana přírody, využití odpadu, opakovatelnost - lze aplikovat i v jiných čtvrtích a ulicích, vzdělávání napříč generacemi.

Navrhovatel:
Lucie Krainová
 
Kontaktovat navrhovatele
Název:
Komunitní kompost na Ečerové
Lokalita:
Brno - Bystrc
Rozpočet:
192 900 Kč
Tématická oblast:
Zeleň
Délka realizace:
1 měsíc
Počet líbí se mi:
124
Status:
neproveditelný
Posouzení proveditelnosti (Více informací)
Majetkový odbor
útvar MMB pro oblast Smart City
MČ Brno - Bystrc
Rozpočet projektu
Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
tříkomorový komunitní kompostér 1 39 000 39 000
Cena projektové dokumentace celkem: 1 3 900 3 900
údržba, kontrola 3 50 000 150 000
Cena celkem: 192 900 Kč
Posouzení proveditelnosti
Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Majetek města proveditelný
útvar MMB pro oblast Smart City Projekt je v souladu se Strategií pro Brno, a to v prioritě: KVALITA ŽIVOTA, Zlepšení kvality veřejných prostranství a vybraných složek životního prostředí – Zvyšování kvality a vybavenosti veřejných prostranství proveditelný
MČ Brno - Bystrc MČ nesouhlasí s realizací projektu z důvodu, že se jedná o nesystémové řešení, které neřeší problematiku likvidace biologického odpadu v Bystrci komplexně. Podporuje však plánované umístění kontejnerů na biologický odpad v městské části na co největší množství stanovišť. neproveditelný