Oživme park na Šujanově náměstí
nevítězný
Nikola Linhartová
3 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - střed
2020
1088 líbí se mi
527 kladných hlasů

Cílem projektu je obnova parku na Šujanově náměstí, v městské čtvrti Trnitá, vytvoření lákavého prostředí pro setkávání obyvatel, odpočinkové i volnočasové zóny, která přispěje ke zlepšení životního prostředí v centru města a zachování zeleně.

Navrhujeme tento projekt, protože máme zájem zvelebit parkovou část náměstí, která je dlouhodobě opomíjena. Jedná se o nemalou plochu zeleně, okolo historické školní budovy, se vzrostlými stromy, která by mohla nabídnout možnost širokého využití a stát se zajímavým místem ve veřejném prostoru. Hlavním záměrem je park otevřít lidem, aby se stal lákavým místem k odpočinku, volnočasovým aktivitám a setkáváním obyvatel i návštěvníků této lokality.

Podávaný návrh počítá s přípravou projektové dokumentace a následné realizace, spočívající v pořízení funkčního mobiliáře, který v parku chybí - lavičky, odpadkové koše, stojany na kola, dále revitalizace parkové zeleně a osazení zanedbaných ploch, využití stávající pěšiny a vytvoření zpevněné cesty umožňující průchod skrz park, zřízení elektrické přípojky pro možnost pořádání kulturních akcí.
V neposlední řadě máme zájem o umístění menšího vodního prvku jako je kašna, chodníková fontána, či jiný minimalistický vodní útvar v prostoru parku, který se stane přirozeným lákadlem pro pohyb osob a podpoří zlepšování složek životního prostředí v centru Brna. Podobně jako zeleň totiž i voda významně ovlivňuje mikroklima města - snižuje extrémní teploty v letních měsících, zvyšuje vzdušnou vlhkost a zachytává prach z ovzduší.

Přestože se jedná o poměrně živou lokalitu, společný veřejný prostor zde chybí. V nejbližším okolí parku se nachází bytové zástavby, administrativní budovy a další instituce. Střed parku je tvořen historickou školní budovou, procházející rekonstrukcí, kde od loňského roku probíhají pohybové a výtvarné kurzy pro děti i dospělé, sídlí zde několik firem z kreativních odvětví, a otevírá se zde základní a mateřská škola.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Obnovou a zachováním existujících zelených ploch ve městě efektivně přispíváme ke zlepšení úroveň životního prostředí a také vytvoření míst pro společná setkání, aktivní odpočinek a trávení volného času, která mohou sdílet lidé různého věku i zájmů.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Projektová dokumentace 1 220 000 220 000
Výsadba zeleně 1 500 000 500 000
Lavičky 5 25 000 125 000
Odpadkové koše 4 6 000 24 000
Lampy 3 50 000 150 000
Pítko 1 50 000 50 000
Bouda na špačka 1 3 000 3 000
Vodní prvek, přípojka vody a napojení na kanalizaci 1 500 000 500 000
Stavební práce - chodníky 1 300 000 300 000
Zřízení elektrické přípojky - připojovací poplatek jistič 1 18 000 18 000
Zahradní a výkopové práce, likvidace křovin 1 600 000 600 000
Údržba parku 3 170 000 510 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti