Ideální cyklotrasa do Líšně
neproveditelný
Vladimír Zavřel
2 350 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Líšen
2020
395 líbí se mi

Trasa má samé výhody: Při jízdě téměř nepoznáte, že jedete do kopce, Kromě křížení s ulicí Drčkova nemusíte mít obavy o kolizi s motorovou dopravou. Jedete přírodou. Trasa je zajímavá i pro obyvatele Líšně, kteří mohou jít pěšky na Stránskou skálu.

V MČ Líšeň žije přibližně 27 tisíc obyvatel. Jedná se o MČ, která je na okraji urbanizované části města a není spojena souvislou nebo skoro souvislou zástavbou s okolními městskými částmi. Jediná sousedící MČ je sídliště Vinohrady i Vinohrady jsou poměrně izolované a výškově "nadřazené" okolí. Ani vedení MHD to není ideální. Jediný přímý spoj s centrem je linka č. 8. Pro řadu obyvatel je proto dobrým dopravním prostředkem kolo. Jenže obrovskou nevýhodou cyklodopravy z centra do Líšně je nutnost vyjet dva kopce. Jeden ze Židenic na Malou Klajdovku a druhý na Jírovu nebo Trnkovu. Pro řadu obyvatel se navíc jedná o nutnost dalšího sjezdu (a v opačném směru stoupání) například do oblasti Karlova náměstí, což je střed "staré" Líšně. Do staré Líšně i do nové zástavby kolem ulice Holzova i do okolí ulice Jírova se dá přitom dostat ideální trasou vedenou od zastávky tramvaje Stránská skála po trase bývalé, už desítky let nepoužívané železnice. Trasa má samé výhody: Při jízdě téměř nepoznáte, že jedete do kopce, Kromě křížení s ulicí Drčkova nemusíte mít obavy o kolizi s motorovou dopravou. Jedete přírodou. Trasa je zajímavá i pro obyvatele Líšně, kteří si mohou udělat výlet na Stránskou skálu. Město Brno se sice snaží drážní těleso využít ke stavbě tramvajové tratě Stránská skála - Holzova/Letecká, ale nicméně v horizontu pěti až deseti let není reálné stavbu dokončit. Mimo jiné i proto, že počet obyvatel, kteří by mohli tramvaj využívat, je v uvedeném časovém úseku nedostatečný. Brno z těchto důvodů blokuje využití koridoru pro vedení cyklostezky ve finálním stavu. Navrhujeme proto, aby v úseku konečná tramvaje č. 10 Stránská skála - Drčkova (Holzova) došlo k dočasnému využití drážního tělesa ke stavbě cyklostezky bez asfalového povrchu, Navrhujeme zasypání jemným kamenivem, (frakce 5 až 10 mm) a zaválcování. Velkou výhodou je, že kamenivo původní železnice je použitelné. Částečně je zapotřebí odstranit staré pražce. Část prací je možné udělat pomocí aktivistů.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zlepšení dostupnosti východní části Brna nemotorovou dopravou.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Úklid, příprava (za délkový metr) 2000 100 200 000
Kamenivo, válcování (m2) 4000 500 2 000 000
Rovnání mlatové cesty, válcování 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 350 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Pozemky v trase byly převedeny ve veřejném zájmu do majetku města z vlastnictví státu za účlem obnovení tramvajové dráhy. Využití pozemku je striktně dáno smlouvou pod sankcemi za její neplnění. neproveditelný
Odbor dopravy S obnovou tramvajové trati se počítá v nejbližších letech. Odbor dopravy řešil Studii CS Stránská skála – Líšeň, Holzova – cyklostezka vedena vedle znovuobnovené tramvajové trati. Bez znovuobnovení tramvajové trati nebylo řešeno.

 
neproveditelný
Dopravní podnik města Brna, a.s. Jedná se o projekt "Znovuzprovoznění tramvajové trati Stránská skála - Líšeň, Holzova", který je zařazen do skupiny Strategických projektů statutárního města Brna. S obnovením provozu uvažujeme v horizontu let 2023-2025. neproveditelný