Lavičky v parku u konečné na Haškově
proveditelný
Petr Lacman
340 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - sever
2020
303 líbí se mi
554 kladných hlasů

V zeleni u konečné autobusů na Lesné - Haškově není žádná lavička ani žádné vhodné místo na sezení. Tento projekt navrhuje přidání parkové výbavy (lavičky, odpadkové koše, .... ).

V přilehlé zeleni u konečné autobusů na Lesné - Haškově není žádná lavička ani žádné vhodné místo na posezení. Tento projekt navrhuje přidání parkové výbavy (lavičky, odpadkové koše, atd ) do zeleně u konečné autobusů na Lesné - Haškově. Do zeleně na konečné Haškově budou přidány lavičky a další parkové vybavení, které využijí všichni, kdo čekají na autobus, chtějí si dát svačinu a nebo v létě zmrzlinu.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Lavičky a parkové vybavení bude doplněno do zeleně, kde se nyní dá sedět pouze na zemi.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
lavička do parku (pevná, antivandalská úprava)) 10 15 000 150 000
odpadkový koš (antivandalská úprava) 10 10 000 100 000
herní prvek pro děti 1 60 000 60 000
údžba a opravy laviček a košů 3 10 000 30 000
Cena celkem: 340 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor investiční proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
MČ Brno - sever Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný