Park pro Majdalenky
proveditelný
Jana Sedláčková Krištoforyová
2 900 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - sever
2020
388 líbí se mi
2081 kladných hlasů

Navrhuji zvelebení centrálního pásu zeleně na Majdalenkách do parkové úpravy. Park přináší lavičky, úpravu cest, bezbariérovou úpravu chodníku, stromy, keře a další prvky, které vytvoří centrální místo pro komunitní setkávání a odpočinek.

Navrhuji zvelebení centrálního pásu zeleně na Majdalenkách do parkové úpravy. Tento pozemek zůstal dlouho nedokončený a vlastníkem neudržovaný poté, co proběhla výstavba ulice Majdalenky (dokončení roku 1999), ulice Dusíkovy a Orionu (dokončení v letech 2007 a 2009). Pozemek byl doposud jen neudržovanou volnou plochou ve vlastnictví developera, která rozděluje sídelní celek, přes kterou se prochází na cestě na autobus, na nákup, či při procházce s dětmi či pejsky.

V roce 2019 se podařilo společným úsilím místních SVJ, Spolku Majdalenky a Města Brna převést tyto pozemky do majetku města. Město odkoupilo pozemek ve veřejném zájmu.

Na území navrhujeme následující prvky, které z místa udělají zónu pro setkávání, relaxaci i pohybové vyžití pro děti i mládež:

1. Vybudování veřejného prostoru, který by zcelil obě sídliště do jednoho sídelního celku a napomohl tak vytvoření komunitního prostoru.
2. Vybudování centrálního místa pro setkávání, odpočinek a posezení.
3. Vysazení stromů a keřů, a trvalkových záhonů, aby se odstínila parková zóna od zaparkovaných vozidel okolo a prostor zastínily stromy.
4. Zpevnění a úprava vyšlapaných přírodních cest.
5. Propojení ulic Majdalenky a Dusíkova bezbariérovým chodníkem, kterým se obyvatelé dostanou do místního nákupního centra a ke konečné autobusu.
6. Další drobné parkové vybavení: odpadkové koše, stojan pro kola, přírodní herní prvek, elektrická přípojka, pro konání komunitních akcí (promítání, občerstvení, hudba).

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Konečně bude možné propojit obě části sídliště civilizovanými cestami i se zachováním cest přírodních. Navrženou parkovou úpravou získají obyvatelé prostor pro odpočinek, komunitní setkávání, stane se z něj místo k trávení volného času dětí i dospělých všech věkových kategorií. Myslíme také na biodiverzitu a navrhujeme stromy, keře i luční porost, aby byl podpořen život včel a dalšího hmyzu. Bezbariérový chodník také zjednoduší pohyb přes pozemek rodičům s kočárky a hendikepovaným na vozíku.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Zpevněné cesty a bezbariérové chodníky 1 900 000 900 000
Zeleň (stromy, keře, záhony) 1 800 000 800 000
Lavičky a přírodní herní prvky 1 600 000 600 000
Jiné drobné parkové vybavení 1 100 000 100 000
Elektrická přípojka 1 100 000 100 000
Projekt 1 100 000 100 000
Údržba - zálivka, péče o zeleň 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 900 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Stávající trávníková plocha, která má být upravena na park, je podle územního plánu situována v rámci stabilizované plochy smíšené obchodu a služeb. Veřejná prostranství a objekty zeleně jsou v těchto plochách obecně přípustné. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví Při úpravách veřejných prostranství je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace, současně konzultovat také výběr a osazení vhodného mobiliáře. proveditelný
MČ Brno - sever Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný