Park pro Majdalenky
v realizaci
Jana Sedláčková Krištoforyová
2 900 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - sever
2020
388 líbí se mi
3103 kladných hlasů
MČ Brno-sever

Navrhuji zvelebení centrálního pásu zeleně na Majdalenkách do parkové úpravy. Park přináší lavičky, úpravu cest, bezbariérovou úpravu chodníku, stromy, keře a další prvky, které vytvoří centrální místo pro komunitní setkávání a odpočinek.

Navrhuji zvelebení centrálního pásu zeleně na Majdalenkách do parkové úpravy. Tento pozemek zůstal dlouho nedokončený a vlastníkem neudržovaný poté, co proběhla výstavba ulice Majdalenky (dokončení roku 1999), ulice Dusíkovy a Orionu (dokončení v letech 2007 a 2009). Pozemek byl doposud jen neudržovanou volnou plochou ve vlastnictví developera, která rozděluje sídelní celek, přes kterou se prochází na cestě na autobus, na nákup, či při procházce s dětmi či pejsky.

V roce 2019 se podařilo společným úsilím místních SVJ, Spolku Majdalenky a Města Brna převést tyto pozemky do majetku města. Město odkoupilo pozemek ve veřejném zájmu.

Na území navrhujeme následující prvky, které z místa udělají zónu pro setkávání, relaxaci i pohybové vyžití pro děti i mládež:

1. Vybudování veřejného prostoru, který by zcelil obě sídliště do jednoho sídelního celku a napomohl tak vytvoření komunitního prostoru.
2. Vybudování centrálního místa pro setkávání, odpočinek a posezení.
3. Vysazení stromů a keřů, a trvalkových záhonů, aby se odstínila parková zóna od zaparkovaných vozidel okolo a prostor zastínily stromy.
4. Zpevnění a úprava vyšlapaných přírodních cest.
5. Propojení ulic Majdalenky a Dusíkova bezbariérovým chodníkem, kterým se obyvatelé dostanou do místního nákupního centra a ke konečné autobusu.
6. Další drobné parkové vybavení: odpadkové koše, stojan pro kola, přírodní herní prvek, elektrická přípojka, pro konání komunitních akcí (promítání, občerstvení, hudba).

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Konečně bude možné propojit obě části sídliště civilizovanými cestami i se zachováním cest přírodních. Navrženou parkovou úpravou získají obyvatelé prostor pro odpočinek, komunitní setkávání, stane se z něj místo k trávení volného času dětí i dospělých všech věkových kategorií. Myslíme také na biodiverzitu a navrhujeme stromy, keře i luční porost, aby byl podpořen život včel a dalšího hmyzu. Bezbariérový chodník také zjednoduší pohyb přes pozemek rodičům s kočárky a hendikepovaným na vozíku.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: MČ Brno-sever (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti