Stezka pro pěší z Veveří na Kraví horu
neproveditelný
Anna Vykopalová
890 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Žabovřesky
2020
382 líbí se mi

Cesta mezi Platiniem a areálem TJ Moravan je chodci hojně využívaná, ale v naprosto nevyhovujícím stavu. Úprava cesty plynule naváže na nově vydlážděnou stezku kolem GML a umožní návštěvníkům Kraví hory bezpečný průchod z Veveří směrem ke hvězdárně.

Z ulice Veveří se dá projít ke hvězdárně na vrcholu Kraví hory rychlou a chodci hojně využívanou stezkou, která je ale ve velmi špatném stavu. Začíná mezi jezdeckým areálem TJ Moravan a administrativním centrem Platinium a pokračuje kolem Gymnázia Matyáše Lercha, Lužickou ulicí, a končí přímo u hvězdárny. Zatímco úsek kolem Gymnázia Matyáše Lercha je již nově vydlážděn, úvodní část cesty z Veveří ke gymnáziu je nezpevněná, pouze vyšlapaná chodci. Chybí osvětlení, průchodu brání mnohé terénní nerovnosti a náletové dřeviny, po dešti je cesta špatně schůdná, pro kočárky téměř nesjízdná. Pozemek je ve vlastnictví statutárního města Brna (parcela č. 2828) a volně navazuje na zpevněné plochy sousedních parcel.

Vytvoření stezky pro pěší naváže na již realizovanou stezku kolem Gymnázia Matyáše Lercha a umožní obyvatelům okolních domů a návštěvníkům Kraví hory důstojný a bezpečný průchod na Veveří.

Projekt řeší realizaci zpevněné cesty mezi Platiniem a areálem TJ Moravan na parcele č. 2828. V navazujícím projektu by bylo vhodné pokračovat úpravou úseku z Lužické ulice ke Hvězdárně na parcele č. 811, také na obecním pozemku.

Náklady na pořízení zohledňují složitost území, úpravu kanalizace, která vystupuje nad úroveň pozemku a absenci infrastruktur na pozemku.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Zpřístupnění ulice Žižkova a Kraví hory z ulice Veveří, od areálu Platinium. Předpokládanými uživateli jsou chodci, kteří dosud využívají vyšlapanou cestu s mnoha terénními nerovnostmi.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace zpevněné cesty délka cca 100 m 1 700 000 700 000
Projektová dokumentace 1 70 000 70 000
Údržba stezky 3 40 000 120 000
Cena celkem: 890 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Některé pozemky v trase stezky nejsou majetkem města. neproveditelný