Parkovací domy ve Slatině (PD)
proveditelný
Filip Feik
3 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - Slatina
2020
302 líbí se mi
251 kladných hlasů

Prověření možnosti rozšíření parkovacích míst vybudováním parkovacích domů na parkovištích Bučovická, Dědická, Kroměřížská, Prostějovská, Rousínovská a Strážnická (PD).

Určitě to zažil každý z nás, přijedete po perném dni z práce a místo klidného podvečera s blízkými na Vás čeká objíždění sídliště a boj o parkovací místo. Co kdyby místo vybetonovaných ploch s nedostatečnou kapacitou stáli na současných místech vícepodlažní parkovací domy? Vidím jednoduchou konstrukci s otevřenými postranními stěnami, s dostatkem přirozeného světla a prouděním venkovního vzduchu. Co teprve kdyby venkovní konstrukci obepínala všudypřítomná zeleň? Co vy na to? Jdete do toho se mnou?

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Veřejný prospěch vidím ve zvýšení komfortu bydlení pro uživatele bytových domů a všech návštěvníků městské části, kteří tak budou mít zajištěno bezproblémové parkování. Nezanedbatelným přínosem je mimo jiné také zlepšení životního prostředí a estetična.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Studie proveditelnosti 1 600 000 600 000
Projektová dokumentace 2 1 200 000 2 400 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor zdraví U nových staveb je nutné respektovat požadavky na bezbariérové užívání (vyhláška 398/2009 Sb.). V případě realizace doporučujeme projekt dále konzultovat s Poradním sborem Rady města Brna pro bezbariérové Brno, jak ve fázi přípravy a projektování, tak i během realizace. proveditelný
Odbor dopravy proveditelný
MČ Brno - Slatina Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný