Moravská hudba zdarma v mobilu
nevítězný
Robert Keprt
3 000 000 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2020
28 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
80 kladných hlasů

V archivech je řada notových záznamů od moravských hudebních skladatelů, jejichž hudbu jsme nikdy neslyšeli, protože ji nikdo nenahrál. Můžeme vytvořit internetovou stránku s mp3 a k ní aplikaci do mobilních telefonů, skladby bychom stahovali zdarma.

Zpřístupněme jednotlivé skladby - alespoň po jedné skladbě od co největšího počtu hudebních skladatelů, kteří se narodili na Moravě, včetně dříve moravských území (od Nisy přes Prudnik a Hlubčice po Ratiboř), v Záhorí a části dnešního Rakouska až po Dunaj mezi Líncem a Bratislavou. Vážná hudba - třeba barokní varhanní i hudba současná (písničky pop music aj.), převážně, ale nikoli výhradně, už nežijících skladatelů. Jména, která jsou dostupná v obchodech i na internetu (Leoš Janáček) budou vynechána, upřednostněna budou naopak jména těch osobností, které nikdy neměly samostatnou LP desku, audiokazetu ani CD a jejichž skladbu nenabízí youtube.com ani žádná jiná internetová stránka. Skladby budou nahrány v libovolném elektronickém formátu (např. mp3), který bude možné ZDARMA stáhnout z webu do počítače nebo prostřednictvím aplikace přímo do mobilního telefonu. Zvláštní zřetel bude kladen na hudební skladatele narozené v Brně, přičemž výběr skladeb by dával přednost harmonickým skladbám před hudebními experimenty, kterým většina posluchačů "nerozumí".

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Nejbáječnější reklama pro Brno jako pro metropoli světové kultury. Za půl tisíciletí jsme nastřádali úžasný poklad v notových záznamech, který ale leží ladem, protože je z notových záznamů v archivech pro většinu lidí mimo hudebníky absolutně nepřístupný. V době, kdy je cestování celosvětově omezeno, může Brno přitáhnout pozornost celého světa jako město, které si váží kultury a je přínosem pro celý civilizovaný svět. Počet jmen našich skladatelů, s dostupnou hudbou poskočí o desítky!

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
vznik webových stránek s přidruženou aplikací pro mobilní telefony 1 200 000 200 000
nahrávky 1 2 764 000 2 764 000
údržba webu a aplikace 3 12 000 36 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti