Nové dětské hřiště v Björnsonově sadu
nevítězný
Martina Kučerová
877 000 Kč (navržený)
Děti
Brno - střed
2020
356 líbí se mi
1697 kladných hlasů

Podstatou navrhovaného projektu je rozšíření stávajícího skromného dětského hřiště v Björnsonově sadu o nové zábavné herní prvky pro děti všech věkových kategorií.

Poté co byla v roce 2015 úspěšně dokončena rekonstrukce Björnsovona sadu, stal se sad hojně využívaným místem pro odpočinek a setkávání obyvatel města.
Velký podíl návštevníků Björnsonova sadu tvoří rodiče s malými ďětmi všech věkových kategorií, které nyní mohou využít k zábavě v zásadě pouze dva herní prvky,a to pískoviště a dřevěnou prolízku. V sadu probíhá během sezony mnoho piknikových dětských oslav, rodinných, sousedských a přátelských setkání a domnívám se proto, že by si instalací dalších herních prvků jako jsou věžové sestavy (hrady) se skluzavkou, kolotoče, pružinové a klasické houpačky, houpačku hnízdo, dětský domeček apod. sad plně zasloužil. Radost by měly nejen děti,ale také rodiče a prarodiče. Vzhledem k tomu, že v budoucnu dojde k pravďepodobnému přesunu dětských lékařů z Bílého domu do Polikliniky Zahradníkova se dá předpokládat,že sad bude hojně využíván i dětmi nejen z blízkého okolí ,ale i dětmi, které se půjdou rozptýlit po návštěvě lékaře. Troufám si tvrdit, že Björnsonův sad dokáže s ohledem na svou rozlohu další herní prvky spolehlivě pojmout a zajistit jejich vytíženost, aniž by to bylo na úkor ostatních nedětských návštěvníků. V ideàlním případě by nové prvky svým rozmístěním plynule navazovaly na prvky stávající.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Jednoznačný veřejný prospěch z projektu budou mít děti všech věkových kategorií navštěvující sad, a to nejen po pohybové stránce. Domnívám se, že veřejný prospěch zavnímají i rodiče a prarodiče, kteří nebudou muset za větší nabídkou herních prvků, které by uspokojily jejich ratolesti, putovat do jiných vzdálenějších parků. Nové herní prvky také přilákají rodiny ze širšího okolí což bezesporu přispěje k dalšímu oživení a smysluplnému využití veřejného prostoru.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Pružinová houpačka náklaďák 1 15 000 15 000
Pružinová houpačka koník 1 8 000 8 000
Pružinová dvojhoupačka 1 20 000 20 000
Gumová podložka pod pružinovou houpačku 3 3 000 9 000
Houpačka hnízdo včetně konstrukce ze dřeva 1 50 000 50 000
Kyvadlová houpačka ze dřeva 1 15 000 15 000
Řetězová dvojhoupačka s konstrukci ze dřeva 2 25 000 50 000
Kolotoč k sezení pro 4 děti kovový 1 50 000 50 000
Multifunkční sestava domeček ze dřeva se skluzavkou a lanovým mostem, tunelem a houpačkou 1 150 000 150 000
Šplhací sestava mnohostěn (lezecká stěna s kameny, lano, sphací tyč, žebřík s příčkami) 1 40 000 40 000
Bezpečnostní dopadové plochy 1 100 000 100 000
Domeček s vrátky pro nejmenší děti 1 30 000 30 000
Rezerva projektu 1 100 000 100 000
Projekt+montáž+terénní úpravy 1 150 000 150 000
Revize+udržba 3 30 000 90 000
Cena celkem: 877 000 Kč

Posouzení proveditelnosti