Bestia triumphans - slon v porcelánu
podpořen podpisovým archem
Robert Keprt
3 000 000 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2020
10 líbí se mi

Vítězná bestie je manifest moravského spisovatele z roku 1897 proti ničení památek v Čechách. Také Vám připomíná likvidaci opravených památek v dnešním Brně? O KTERÝCH NIC NEVÍME? Tento projekt nám umožní alespoň poznat, co jsme právě zničili.

Brno samo sebe považuje za světovou metropoli moderní architektury. Jenže světovou vilu nám v Brně projektoval Němec a odkaz našeho rodáka, zakladatele moderní architektury má i svou stinnou stránku. Zvládá architektura oproštěná od ornamentu stavět města stejně útulně a harmonicky, jako to dokázali staří mistři? Dekor dával práci slabých architektů snesitelnou podobu. Nešvary v architektuře, urbanismu i památkové péči většina z nás míjí mlčky. Škody jsou nevratné, staré barabizny nikdo neboří, bagry hryžou chlouby Brna. Je vůbec ve městě vidět přítomnost fakulty architektury a několika ústavů památkové péče nebo útvar hlavního architekta? To, co na Brně bylo možno obdivovat, vyplynulo za Rakousko-Uherska především z regulace. Existuje nějaká regulace dnes? Co do výšky budov, nadstaveb, štuků a plastových oken na starých domech? Ničíme památky od gotiky po secesi. A i když největší škody pácháme na domech z 19. století (týká se i celých ulic a čtvrtí), připomeňme, že když v Brně z podnětu tehdejší německy mluvící radnice bourali barokní a rokokové paláce, byly to tehdy budovy staré někdy "jen" 100 let. Z některých nezůstaly ani fotky, přestože nejstarší foto z Brna je z 1841-06-10. Díky této "modernizaci" města jsou v centru domy s více patry, ale jde o domy lacinější a nezřídka hnusnější. Brno chudne, turisté město míjejí. Můžeme lkát u obrazů malebného města Brna z předchozích dob. Dnes bouráme stavby, které byly prokazatelně postaveny před nejméně 250 lety, o kterých nic nevíme. Nemáme úctu k vlastní minulosti, krása nás obtěžuje, Brno ničí samo sebe. Poznejme a datujme památky starší 100 let! Nafocením dvorních fasád, zdobných detailů uvnitř domů - a především datováním krovů. Alespoň tak budeme vědět, jak staré byly domy, které budou ještě celé generace našich dětí oplakávat po našich bezohledných letech. Dejme jim tak lepší představu o tom, jak velká byla míra našeho selhání!

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Architekti vědí, jak má vypadat urbanismus, ale respektují to i v praxi? Brno se tak topí v chaosu, prolukách pro parkoviště. Demolice stojí i miliony za jednu vygumovanou stavbu. S tímto projektem zjistíme alespoň stáří domů, které jsme zničili. Ze starých krovů za 500 Kč.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dendrochronologický rozbor trámů - datování domů 5000 500 2 500 000
nafocení interiérů domů - sazba za hodinu práce 500 300 150 000
webové stránky s prezentací výsledků 1 200 000 200 000
údržba webu 3 50 000 150 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor kultury posouzení probíhá
Odbor památkové péče posouzení probíhá
Odbor městské informatiky posouzení probíhá