Datování a dokumentace mizejícího Brna
nevítězný
Robert Keprt
3 000 000 Kč (navržený)
Kultura
BRNO
2020
10 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
308 kladných hlasů

Vítězná bestie je manifest moravského spisovatele z roku 1897 proti ničení památek v Čechách. I dnes, v digitální fotografie, v Brně mizejí staleté stavby, O KTERÝCH NIC NEVÍME. Poznejme, co ještě stojí, zůstanou nám alespoň fotografie, až další staleté domy rozjedou buldozerem.

Brno samo sebe považuje za světovou metropoli moderní architektury. Jenže světovou vilu nám v Brně projektoval Němec a odkaz našeho rodáka, zakladatele moderní architektury má i svou stinnou stránku. Zvládá architektura oproštěná od ornamentu stavět města stejně útulně a harmonicky, jako to dokázali staří mistři? Dekor dával práci slabých architektů snesitelnou podobu. Nešvary v architektuře, urbanismu i památkové péči většina z nás míjí mlčky. Škody jsou nevratné, staré barabizny nikdo neboří, bagry hryžou chlouby Brna. Je vůbec ve městě vidět přítomnost fakulty architektury a několika ústavů památkové péče nebo útvar hlavního architekta? To, co na Brně bylo možno obdivovat, vyplynulo za Rakousko-Uherska především z regulace. Existuje nějaká regulace dnes? Co do výšky budov, nadstaveb, štuků a plastových oken na starých domech? Po roce 1989 v Brně zmizely barokní i secesní domy. A i když největší škody pácháme na domech z 19. století (týká se i celých ulic a čtvrtí), připomeňme, že když v Brně z podnětu tehdejší německy mluvící radnice bourali barokní a rokokové paláce, byly to tehdy budovy staré někdy "jen" 100 let. Z některých nezůstaly ani fotky, přestože nejstarší foto z Brna je z 1841-06-10. Díky této "modernizaci" města jsou v centru domy s více patry, ale jde o domy lacinější a nezřídka hnusnější. Brno chudne, turisté město míjejí. Můžeme lkát u obrazů malebného města Brna z předchozích dob. Se souhlasem úřadů dnes mizejí stavby, které byly prokazatelně postaveny před nejméně 250 lety, o kterých nic nevíme. Nemáme úctu k vlastní minulosti, krása nás obtěžuje, Brno ničí samo sebe. Poznejme a datujme domy starší 100 let! Nafocením dvorních fasád, zdobných detailů uvnitř domů - a především datováním krovů. A u ohrožených staveb náčrtem půdorysů včetně kleneb. Alespoň tak budeme vědět, jak staré byly domy, které budou ještě celé generace našich dětí oplakávat po našich bezohledných letech. Dejme jim tak lepší představu o tom, jak velká byla míra našeho selhání!

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Architekti vědí, jak má vypadat urbanismus, ale respektují to i v praxi? Brno se tak topí v chaosu, prolukách pro parkoviště. Demolice stojí i miliony za jednu vygumovanou stavbu. S tímto projektem zjistíme alespoň stáří domů, které jsme zničili. Ze starých krovů za 500 Kč.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
dendrochronologický rozbor trámů - datování domů 5000 500 2 500 000
nafocení interiérů domů - sazba za hodinu práce 500 300 150 000
webové stránky s prezentací výsledků 1 200 000 200 000
údržba webu 3 50 000 150 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti