MULTIFUNKČNÍ SPORTOVIŠTĚ BZENECKÁ
David Čížek
2 940 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Vinohrady
2020
321 líbí se mi

Na Vinohradech chybí veřejné sportoviště pro venkovní míčové sporty, a také pro tréninky mládežnických sportovních oddílů. Proto navrhujeme, aby před bývalou ZŠ Bzenecká vzniklo komplexní sportoviště pro MČ Brno-Vinohrady.

Jednou z vinohradských lokalit přímo určených ke sportu, je bývalý atletický ovál před budovou někdejší ZŠ Bzenecká. Po zrušení základní školy se na místě sportoviště vytvořilo malé workoutové hřiště a dva tenisové kurty. Zbytek nyní leží ladem, přitom již v minulosti vznikly plány na její přestavbu a vznik multifunkční sportovní plochy s univerzálním povrchem pro oblíbené sporty – tenis, fotbal, basketbal či volejbal.

Základem pro vznik nového hřiště bude již existující umělý povrch, na kterém jsou nyní umístěna dvě tenisová hřiště. Navázáním na kurty a jejich prodloužením na délku celého hřiště vznikne komplexní polyfunkční hřiště s „nalajnovanými“ sekcemi pro tenisové kurty, hřiště pro fotbal, basketbal či volejbal. Stávající workoutové hřiště bude zachováno. Další etapou by mělo být dobudování šaten a původního běžeckého oválu 400m, následovat by mělo i pořízení přetlakové nafukovací haly pro zimní období, přičemž náklady na vznik by byly minimalizovány úpravami, které již byly vytvořeny v minulosti (např. plynová přípojka, drenáže, apod.).

Princip provozu polyfunkčního hřiště na Bzenecké je jednoduchý. Protože se bude jednat o veřejné sportoviště, přístup na něj bude mít každý, kdo se zapíše na určitý čas v přidruženém on-line systému.

Účelem polyfunkčního hřiště je vytvořit na Vinohradech takové sportovní zázemí, aby došlo k dalšímu zvýšení sportovních aktivit dětí a mládeže, ale i dospělých. Může sloužit nejen veřejnosti, jako hřiště pro místní sportovní oddíly či jako tréninkové zázemí pro vinohradské hasiče a jejich mládežnické oddíly.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Účelem Multifunkčního hřiště Bzenecká je vytvořit na Vinohradech takové sportovní zázemí, aby došlo k dalšímu zvýšení sportovních aktivit dětí a mládeže, ale i dospělých. Může sloužit nejen veřejnosti, stejně tak pro místní sportovní oddíly, kterých je na Vinohradech právě díky absenci sportovišť minimum, pro místní centrum volného času či jako tréninkové zázemí pro vinohradské hasiče a jejich mládežnické oddíly.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Aktualizace projektu Sportovního areálu Bzenecká 1 150 000 150 000
Nový umělý povrch, stavební a terénní úpravy, vymezení plochy hřišť 1 2 100 000 2 100 000
Vybavení hřiště 1 250 000 250 000
Ostatní náklady (příprava stavby, úprava okolí, plot) 1 200 000 200 000
Údržba sportoviště 3 80 000 240 000
Cena celkem: 2 940 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Lokalita se hlediska územního plánu nachází v ploše pro veřejnou vybavenost - školství. Jedná se o přebudování stávajícího sportoviště, které je zde přípustné, doplňuje hlavní funkci. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný
Odbor investiční Vzhledem k nedostatečné specifikaci vybavení hřiště a ostatních nákladů nelze objektivně posoudit cenu. Realizace je proveditelná za předpokladu dodržení uvedeného rozpočtu. proveditelný
Odbor školství, mládeže a tělovýchovy proveditelný
MČ Brno - Vinohrady posouzení probíhá