Medlánky v pohybu
proveditelný
Zdeňka Brabcová
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Medlánky
2020
448 líbí se mi
2084 kladných hlasů

Rekonstrukce volejbalového hřiště, úprava povrchu workoutového hřiště a jeho rozšíření, vybudování lanového centra pro děti a doplnění herních prvků na dobrodružném hřišti Halda. Medlánky budou v pohybu v každém věku.

U Medláneckého rybníka vedle velkého oploceného hřiště se nachází hřiště pro volejbal. Bohužel je ve špatném stavu a nikdo tam volejbal nehraje. V rámci projektu bychom chtěli zbudovat nový kvalitní povrch odpovídající rozměrům pro volejbal, hřiště by mohlo být využito i pro jiné sporty např. tenis, badminton apod. a bylo by doplněno oplocením. Hřiště se nachází na p.č. 414/4.

Kousek dál je hojně využívané workoutové hřiště. V rámci projektu bychom rádi toto hřiště rozšířili o další posilovací prvky vč. vybudování kvalitnějšího povrchu. Hřiště se nachází na p.č. 414/73.

Nezapomínáme ani na děti a chtěli bychom pro ně vybudovat lanové centrum, nízké lanové překážky vypnuté mezi dřevěnými sloupy, v blízkosti velmi oblíbené Haldy a lanovky. Dále bychom rozšířili dobrodružné hřiště Haldu o herní prvky.

Chceme, aby byly Medlánky v pohybu v každém věku.

Náklady po dobu tříleté udržitelnosti přislíbila hradit ze svého rozpočtu městská část Brno-Medlánky.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Všechna hřiště jsou veřejně přístupná a díky nim si může sportovní pohyb užívat každý v každém věku. Medlánky budou stále v pohybu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Rekonstrukce a rozšíření hřišť 1 3 000 000 3 000 000
Na provozních nákladech se bude finančně podílet městská část 3 0 0
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Jedná se o úpravu stávajících hřišť v ploše zeleně, vodohospodářské a veřejné vybavenosti - školství a rozšíření hřiště do plochy parků. proveditelný
Majetkový odbor Navrhovaná lanová dráha mezi cestou a komunikací leží téměř na hranici s pozemkem p..č. 911/17, který není města. Nutno dodržet vlastnickou hranici a vybudovat s důrazem na dočasné využití; pozemek v této ploše je dle platného i dle návrhu nového Územního plánu určen pro stavby veřeného vybavení. proveditelný
Odbor investiční Proveditelné s podmínkou, že návrh, co do rozsahu, bude respektovat daný finanční limit. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství proveditelný
MČ Brno - Medlánky Městská část souhlasí s realizací projektu a s uhrazením finančních prostředků na správu a udržitelnost projektu. proveditelný