(Cyklo)zastávka u černovické Svitavy
nevítězný
Veronika Hladíková
2 150 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Černovice
2020
380 líbí se mi
655 kladných hlasů

Vytvořme atraktivní místo na nábřeží řeky Svitavy. Projekt chce proměnit zanedbaný prostor mezi železničním náspem, ulicí Hladíkovou a řekou Svitavou v lokalitu, která bude lákat k zastavení cyklisty, kolemjdoucí, rodiny s dětmi sportovce i místní.

Kde se lokalita nachází?
Lokalita se nachází v blízkosti frekventované cyklostezky kolem řeky Svitavy. Ta na rozdíl od cyklostezky kolem Svratky nenabízí ve své jižní části žádná místa, kde je možné se zastavit. Pojďme to změnit. Lokalita je zároveň jakousi pomyslnou bránou do Černovic, jedním z mála míst, kde mají obyvatelé Černovic přístup k řece a cyklostezce.
Je to také ideální místo pro všechny, kdo se chtějí hýbat. Kolem vás sviští auta a vlaky a dole klidně a pomalu teče řeka Svitava. Chceme vybudovat místo, kde se spěchající cyklisté a sportovci budou moci zastavit, občerstvit a relaxovat.

Pojďme vytvořit plochu parčíku se zelení, lavičkami a dřevěnými odpočinkovými lehátky s výhledem na řeku. Prostor je možné doplnit mlatovými cestičkami a odpadkovými koši. Místo se tak stane více obydleným a tak i bezpečným. Pilíře mostu budou využity jako graffiti galerie.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vznikne nové atraktivní veřejné prostranství na nábřeží řeky Svitavy, které mohou využít cyklisté, kteří používají cyklostezku kolem řeky Svitavy, sportovci, běžci či místní obyvatelé, kteří chodí kolem řeky běhat, se psem nebo na procházky. Doplní tak nedostatečnou sportovní a rekreační infrastrukturu na nábřeží řeky Svitavy, kde se od Husovic až po soutok se Svratkou, nenachází žádné místo, kde by bylo možné se zastavit, posedět, relaxovat.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
projektová dokumentace 1 100 000 100 000
příprava území, vegetační úpravy, mlatová cesta 1 500 000 500 000
mobiliář (lehátka, lavičky, koše) 1 350 000 350 000
mobilní osvětlení (solární) 1 300 000 300 000
úprava okolí 1 250 000 250 000
výsadba 1 350 000 350 000
údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 2 150 000 Kč

Posouzení proveditelnosti