(Cyklo)zastávka u černovické Svitavy
Veronika Hladíková
2 630 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - Černovice
2020
380 líbí se mi

Vytvořme atraktivní místo na nábřeží řeky Svitavy. Projekt chce proměnit zanedbaný prostor mezi železničním náspem, ulicí Hladíkovou a řekou Svitavou v lokalitu, která bude lákat k zastavení cyklisty, kolemjdoucí, rodiny s dětmi sportovce i místní.

Kde se lokalita nachází?
Lokalita se nachází v blízkosti frekventované cyklostezky kolem řeky Svitavy. Ta na rozdíl od cyklostezky kolem Svratky nenabízí ve své jižní části žádná místa, kde je možné se zastavit. Pojďme to změnit. Lokalita je zároveň jakousi pomyslnou bránou do Černovic, jedním z mála míst, kde mají obyvatelé Černovic přístup k řece a cyklostezce.
Je to také ideální místo pro všechny, kdo se chtějí hýbat. Kolem vás sviští auta a vlaky a dole klidně a pomalu teče řeka Svitava. Chceme vybudovat místo, kde se spěchající cyklisté a sportovci budou moci zastavit, občerstvit a relaxovat.

Jaké budou jednotlivé kroky?
Začneme odstraněním černé stavby. Částečným odkloněním stávající pěší trasy mezi habroví vznikne rozšířená plocha nábřeží, kam se umístí pobytová dřevěná lehátka s výhledem na řeku. Projekt využije i existující vstup do technického zázemí služeb, na který navrhujeme umístit lezeckou stěnu s minirozhlednou a výhledem na železniční tratě, ze které bude možné pozorovat řeku i vlaky. Plochu parčíku navrhujeme zvlnit tak, aby terénní vlny posloužily malým bikerům a odvážným jezdcům na odrážedlech. Aby tato lokalita byla zajímavá i pro cyklisty z protějšího nábřeží, bude doplněna o mobilní osvěžovnu, kterou kromě velkých i malých cyklistů určitě uvítají i pejskaři či běžci. Místo se tak stane více obydleným a tak i bezpečným. Pilíře mostu budou využity jako grafiti galerie a pod ním budou instalovány prvky pro free ride skatebording, inline kolečkové brusle a koloběžky.

A co dál?
V další fázi, která není součástí participačního rozpočtu, by bylo vhodné obě nábřeží propojit mostkem a vytvořit parkovací stání pro sousedící služby. Travnatou plochu ulice Hladíkovy bychom oživili květinovými záhony.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Vznikne nové atraktivní veřejné prostranství na nábřeží řeky Svitavy, které mohou využít cyklisté, kteří používají cyklostezku kolem řeky Svitavy, sportovci, běžci či místní obyvatelé, kteří chodí kolem řeky běhat, se psem nebo na procházky. Doplní tak nedostatečnou sportovní a rekreační infrastrukturu na nábřeží řeky Svitavy, kde se od Husovic až po soutok se Svratkou, nenachází žádné místo, kde by bylo možné se zastavit, posedět, relaxovat.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Bourání černé stavby 1 300 000 300 000
Projektová dokumentace 1 350 000 350 000
Terénní modelace a úprava terénu pro bikery 1 150 000 150 000
Mobiliář vč. vybudování horolezecké rozhledny 1 650 000 650 000
Zpevněné plochy 1 850 000 850 000
Vegatační úpravy 1 180 000 180 000
údržba, drobné opravy 3 50 000 150 000
Cena celkem: 2 630 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje posouzení probíhá
Majetkový odbor posouzení probíhá
Odbor životního prostředí posouzení probíhá
Odbor investiční posouzení probíhá
Odbor zdraví posouzení probíhá