Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole
v realizaci
Martina Blahová
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - sever
2020
183 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
3104 kladných hlasů
Kancelář participace

Rádi bychom v lese na pomezí čtvrtí Královo Pole a Lesná vybudovali dětské hřiště, kde by se v korunách stromů i na zemi mohli vyřádit malí i velcí. Les by se postaral o stín, chládek v parném létě i dostatek přirozených podnětů pro děti.

Na hřišti budou převládat přírodní prvky s využitím přirozenosti terénu. Navrhujeme zde vybudovat třeba domečky na stromě propojené lávkami, ve svahu dlouhou terénní skluzavku, mezi stromy prolézačky z akátových kulatin a lan, balanční stezku nebo i interaktivní naučné prvky, které by dětem hravou formou přiblížily místní faunu a flóru. Malí dobrodruzi budou moct zdokonalovat své pohybové dovednosti, šplhat, lézt, balancovat a objevovat skryté síly při překonávání překážek a ještě se dozví spoustu zajímavostí o přírodě kolem nich. Lesní hřiště by sloužilo hlavně starším dětem nad 6 let, které na běžných hřištích už nemají téměř žádné smysluplné vyžití. Hřiště nebude obsahovat žádné stavby, které by lákaly k pobytu nežádoucí návštěvníky, např. altány, přístřešky, ohniště, piknikové stoly. Realizace tohoto projektu bude vyžadovat pouze nejnutnější terénní úpravy, vyčištění pozemku od náletových dřevin a bezpečnostní ořez stromů. Hřiště by bylo celoročně přístupné, bez obsluhy a dalších vyvolaných nákladů.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Rozšíření občanské vybavenosti přilehlých sídlišť Sadová a Lesná o dobrodružné lesní hřiště, motivace pro děti aktivně trávit volný čas v přírodě a pohybu.

Deník projektu

Datum Popis
leden 2021 Schválení rozpočtového opatření a realizátora projektu: Kancelář participace (Zastupitelstvo města Brna dne 19. ledna 2021).
leden 2021 Proběhla první schůzka s navrhovatelkou, kde se probíraly konkrétní představy o projektu.

Rozpočet projektu - návrh

Posouzení proveditelnosti