Lesní hřiště pro Lesnou a Královo Pole
proveditelný
Martina Blahová
3 000 000 Kč (navržený)
Sport
Brno - sever
2020
183 líbí se mi (podpořen podpisovým archem)
2239 kladných hlasů

Rádi bychom v lese na pomezí čtvrtí Královo Pole a Lesná vybudovali dětské hřiště, kde by se v korunách stromů i na zemi mohli vyřádit malí i velcí. Les by se postaral o stín, chládek v parném létě i dostatek přirozených podnětů pro děti.

Na hřišti budou převládat přírodní prvky s využitím přirozenosti terénu. Navrhujeme zde vybudovat třeba domečky na stromě propojené lávkami, ve svahu dlouhou terénní skluzavku, mezi stromy prolézačky z akátových kulatin a lan, balanční stezku nebo i interaktivní naučné prvky, které by dětem hravou formou přiblížily místní faunu a flóru. Malí dobrodruzi budou moct zdokonalovat své pohybové dovednosti, šplhat, lézt, balancovat a objevovat skryté síly při překonávání překážek a ještě se dozví spoustu zajímavostí o přírodě kolem nich. Lesní hřiště by sloužilo hlavně starším dětem nad 6 let, které na běžných hřištích už nemají téměř žádné smysluplné vyžití. Hřiště nebude obsahovat žádné stavby, které by lákaly k pobytu nežádoucí návštěvníky, např. altány, přístřešky, ohniště, piknikové stoly. Realizace tohoto projektu bude vyžadovat pouze nejnutnější terénní úpravy, vyčištění pozemku od náletových dřevin a bezpečnostní ořez stromů. Hřiště by bylo celoročně přístupné, bez obsluhy a dalších vyvolaných nákladů.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Rozšíření občanské vybavenosti přilehlých sídlišť Sadová a Lesná o dobrodružné lesní hřiště, motivace pro děti aktivně trávit volný čas v přírodě a pohybu.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Realizace a herní prvky včetně veškerých dodávek 1 2 700 000 2 700 000
Údržba, pravidelná kontrola a úklid 3 100 000 300 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor životního prostředí Záměr bude realizován na lesním pozemku, který je dle § 3 odst. 1 písm. b) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, významným krajinným prvkem. Ten je chráněn před poškozováním a ničením a smí se využívat pouze tak, aby nebyla narušena jeho obnova a nedošlo k ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační funkce. K danému záměru bude nutné vydání závazného stanoviska orgánu ochrany přírody, tj. Odboru životního prostředí Magistrátu města Brna, k zásahu do významného krajinného prvku dle § 4 odst. 2 zákona o ochraně přírody. proveditelný
Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství Hřiště je navrženo na lesním pozemku v majetku města Brna a ve správě společnosti Lesy města Brna, a.s. proveditelný
MČ Brno - sever Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný
Majetkový odbor proveditelný