Komunitní zahrada Kamechy
nevítězný
Pavlína Opatová
3 000 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Žebětín
2020
314 líbí se mi
601 kladných hlasů

Projekt je zaměřen na vybudování nové komunitní zahrady v Brně, v těsném sousedství sídliště Kamechy (MČ Žebětín a Bystrc). Cílem je vytvořit unikátní místo pro společné setkávání lidí každého věku, zahradničení a pořádání nejrůznějších akcí.

V rámci tohoto projektu je navržen vznik nové komunitní zahrady v Brně, a to v bezprostřední blízkosti sídliště Kamechy, které spadá pod dvě městské části - Bystrc a Žebětín. Pozemek (parcela č. 2129 a 2130/1), na němž by měla komunitní zahrada vyrůst, je v majetku města Brna, patří pod k. ú. Žebětín a je vedený jako zastavěná plocha a nádvoří (s výměrou 149 m²) a zahrada (o rozloze 1929 m²). Jmenované území je však dlouhodobě nevyužité a zanedbané. Proto by založení komunitní zahrady, určené ke společnému setkávání lidí všech věkových skupin, mohlo vdechnout tomuto místu nový život. Náhradní varianta možného umístění je parcela 2087/6 (3503 m2) a k tomu popř. parc. 2087/5 (541 m2), případně i část parc. 2087/1 (1168 m2). Všechny pozemky jsou v majetku a správě města Brna a spadají pod k. ú. Žebětín.

Prostor komunitní zahrady by bylo vhodné rozdělit na dvě části. První část by mohla zastávat především funkci volnočasovou, relaxační a vzdělávací. Bylo by tedy žádoucí, kdyby byla zahrada vedena v konceptu přírodních a dešťových zahrad. Díky tomu by se mohla stát i malou oázou pro řadu volně žijících druhů rostlin a živočichů. Prvky, bez kterých se zahrada neobejde, jsou např. skalky, včelí úl, hmyzí domky, budky pro ptáky a netopýry nebo veřejný kompost. Rovněž by bylo žádoucí vybudovat zde určitý vodní prvek - např. jezírko. Zahrada by též měla zahrnovat zastřešený prostor s možností venkovní toalety (např. malý domek s altánkem a venkovním posezením, umožňující sběr dešťové vody) pro konání zájmových, vzdělávacích a kulturních akcí. V druhé části zahrady by se pak nacházely jednotlivé záhony pro pěstování bylin, zeleniny a okrasných květin, zázemí pro zahradní nářadí a kompostéry.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Společně chceme vytvořit prostor umožňující zahradničení lidem, kteří nemají k dispozici vlastní pozemek - místo pro sousedská setkání, aktivní odpočinek, zábavu i vzdělávání. Projekt cílí na lidi napříč všemi věkovými skupinami, od dětí po seniory.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Revitalizace stávající zeleně 1 150 000 150 000
Terénní úpravy 1 180 000 180 000
Zemní a stavební práce 1 1 200 000 1 200 000
Výbava zahrady 1 800 000 800 000
Projektová dokumentace 1 220 000 220 000
Provoz, údržba 3 150 000 450 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti