TRANSPARENTNÍ Brno - ne šeptem s čertem
nevítězný
Marie Skopalíková
169 000 Kč (navržený)
Jiné
BRNO
2020
301 líbí se mi
181 kladných hlasů

Koronavirová krize ukázala, jak efektivní je v mnoha městských částech Brna existence zvukového záznamu z jednání místního zastupitelstva. Bohužel v řadě městských částí takový jednoduchý záznam chybí. Pořízení user-friendly techniky zajistí řešení.

V mnoha městských částech Brna existence zvukového záznamu z jednání místního zastupitelstva dává možnost rychlého a transparentního náhledu občanům na řešení strategických plánů. Bohužel v řadě městských částí takový jednoduchý záznam a rychlé zveřejnění stále chybí a je to odůvodňováno hlavně náklady a nutností zaškolení. Při tom zveřejnění zápisu se mnohdy zde protáhne třeba i na 2 měsíce, nebo popis interpelace je naprosto netransparentní a odbyt třemi nejasnými slovy.
Pořízení 10 sad elektronických diktafonů s mikrofony a 10 tabletů by umožnilo všem nevybaveným městským částem si každý měsíc tuto aparaturu jednoduše zapůjčit a během jednoho dne záznam uložit (vypípnout případně osobní nebo vulgární informace dle zákona) a nahrát na web ke zveřejnění. Možnost zapůjčit si toto zařízení by měli také předsedové stavebních, dopravních a jiných komisí městských částí, neboť i na jejich občasné schůze rozhodující o důležitých strategických projektech a námitkách vůči obchvatům, ubytovnám a dalším plánům se občané obtížně dostanou, nebo se vůbec nedostanou k detailnímu zápisu z takového jednání. Diktafony a tablety je možné si buď vypůjčit nebo je přímo svěřit městským částem, které by o ně měli zájem.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Lepší informovanost občanů a transparentní rozhodování.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
diktafon s mikrofonem 10 7 000 70 000
tablet 10 6 000 60 000
údržba 3 13 000 39 000
Cena celkem: 169 000 Kč

Posouzení proveditelnosti