Polepy zastávek MHD
neproveditelný
Eva Lexová
747 000 Kč (navržený)
Zvířata
BRNO
2020
444 líbí se mi

Zajistěme bezpečný let našim opeřeným pěvcům. Řešením jsou správně polepené zastávky, které působí i esteticky.

Podle kvalifikovaných odhadů uhyne v ČR ročně kolem milionu jedinců při nárazu do průhledné plochy. Pojďme našim pěvcům v Brně poskytnout bezpečné podmínky!

Nebezpečné jsou právě panely z čirého skla nebo plexiskla, kde se ptactvu odráží jejich okolní příroda jako v zrcadle. Nejčastěji jsou to právě zastávky MHD. Přitom se nabízí účinné řešení ve formě polepů na těchto průhledných panelech. Vyhneme se tím množství zbytečných úmrtí nebo poranění zpěvného ptactva.

Účelem ptačích polepů je chránit ptactvo před nárazem do nepolepených nebo nesprávně polepených MHD zastávek. Ptactvo se v letu běžně pohybuje mezi 30 až 70 Km/h.

Jak upozorňuje Česká Společnost Ornitologická, není důležitý tvar ani velikost polepů, ale jejich vzdálenost od sebe. Jediná silueta dravce na velké průhledné ploše se dle odborníků ukázala jako naprosto neúčinná.

Úspěšný příkladem je Pelhřimov nebo Mladá Boleslav. Tato města nechala zastávky polepit již v roce 2018.

Jeden polep zastávky, pokud je proveden profesionálně reklamní agenturou, vyjde v průměru na 3000 Kč. Záleží na velikosti zastávky. S částkou 747 000,- Kč by bylo možné polepit minimálně 200 zastávek a zbude i na případné opravy.

Údržba samotných polepů není třeba. Pokud by přesto došlo k poškození polepů, což se ale často nestává, tak se musí vyměnit. Životnost polepů je každopádně 5-7 let, bez nutnosti dalších oprav.

Děkuji Vám za Váš případný hlas,

Eva Lexová

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Bezpečnější prostor pro městské pěvce instalací ptačích polepů na zastávky MHD. Estetický přínos pro obvykle fádní průhledné panely zastávek. K přírodě přátelštějšímu město je přínosem pro všechny jeho obyvatele.

Projekt není vázán na žádnou lokalitu

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Nákup a aplikace ptačích polepů na jednu zastávku 200 3 000 600 000
Rozpočet pro případné náhrady poškozených polepů 3 49 000 147 000
Cena celkem: 747 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Majetkový odbor Zastávky nejsou v majetku města. neproveditelný