Nákladní kola nejen pro podnikatele
podpořen podpisovým archem
Erik Nálepka
3 000 000 Kč (navržený)
Doprava
Brno - střed
2020
14 líbí se mi

Jedno kolo. My a vy. Naše věci dohromady.

Brněnské centrum prahne po lidském měřítku dopravy. Pilotní projekt, který by za rok svého fungování dokázal změnit pohled na zásobování a pohyb v centru Brna. Jako mávnutím kouzelného proutku by z ulic zmizeli nejen uskakující lidé a velká bílá auta, ale hlavně obavy o náš holý život v pěší zóně.

Nákladní kola jako budoucnost zásobování centra města pro malé podnikatele. Zábavné výlety pro turisty. Přeprava pro rodiny. Usnadnění života handicapovaným, pro které je pohyb ve městech obzvláště obtížný.

Živé a zdravé centrum jak má být. Méně spalin, více pohybu. Doprava úměrná velikosti našeho města. Města Brna.

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Omezení automobilové dopravy v historickém centru Brna.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
pronájem kol 1 1 300 000 1 300 000
servis, opravy 1 500 000 500 000
zajištění zázemí 1 500 000 500 000
Distribuce, skladování a ostatní náklady 1 700 000 700 000
Cena celkem: 3 000 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor strategického rozvoje a spolupráce Projekt je v rámci strategie #brno2050 v souladu s hodnotou Město s efektivní a udržitelnou mobilitou, kde se pojí s primárním cílem "Zvýšit atraktivitu a využití udržitelných druhů dopravy, a snížit tak negativní dopady na život ve městě v kontextu celé BMO. Dále projekt naplňuje dílčí cíl "Přistupovat k mobilitě jako ke službě", prioritu C2 "Rozvoj citylogistiky" a konkrétní opatření C2.2 "Podporovat inovativní řešení pro doručování na "poslední míli" např. využití cargo- elektrokola". proveditelný
Odbor dopravy posouzení probíhá
MČ Brno - střed posouzení probíhá