Zelená Sadová - Královo Pole
proveditelný
Tomáš Dupal
1 850 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2020
346 líbí se mi
2273 kladných hlasů

Vybudování odpočinkové zóny - parku, na části pozemku města Brna v katastrálním území Sadová, p.č. 102/1..

Cílem projektu je zkultivovat část pozemku p.č. 102/1.. V současné době je pozemek neudržovaný, zarostlý vysokou trávou a náletovými dřevinami. Výše zmíněná část pozemku by tedy dostala parkovou úpravu a naistaloval by se mobiliář, který bude možné v budoucnu demontovat a přesunout na jiná místa v rámci oblasti Sadová. Pozemek je do budoucna určen k bytové výstavbě. Do té doby může posloužit jako příjemné místo k odpočinku a relaxaci.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Ze zarostlého a nevyužitého prostoru vytvoříme místo pro odpočinek a relaxaci.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Mobiliář 1 200 000 200 000
Park (odstranění náletových dřevin, úprava zeleně, založení trávníku) 1 600 000 600 000
Cesta z dlažby 1 600 000 600 000
Mlatové cesty 1 150 000 150 000
údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 1 850 000 Kč

Posouzení proveditelnosti

Subjekt Odůvodnění Závěr
Odbor územního plánování a rozvoje Lokalita je územním plánem dlouhodobě určena k bydlení, tomu je třeba dočasné využití pozemku, které projekt navrhuje přizpůsobit. proveditelný
Majetkový odbor Doporučujeme důsledně dbát na dočasné využití pozemku. proveditelný
Odbor investiční proveditelný
Bytový odbor Pozemek je určen k bytové výstavbě, minimální doba udržitelnosti projektu je tři roky, minimálně po tuto dobu může být dočasně využíván k účelu dle návrhu projektu. proveditelný
MČ Brno - Královo Pole Městská část souhlasí s realizací projektu. proveditelný