Zelená Sadová - Královo Pole
nevítězný
Tomáš Dupal
1 850 000 Kč (navržený)
Zeleň
Brno - Královo Pole
2020
346 líbí se mi
3021 kladných hlasů

Vybudování odpočinkové zóny - parku, na části pozemku města Brna v katastrálním území Sadová, p.č. 102/1..

Cílem projektu je zkultivovat část pozemku p.č. 102/1.. V současné době je pozemek neudržovaný, zarostlý vysokou trávou a náletovými dřevinami. Výše zmíněná část pozemku by tedy dostala parkovou úpravu a naistaloval by se mobiliář, který bude možné v budoucnu demontovat a přesunout na jiná místa v rámci oblasti Sadová. Pozemek je do budoucna určen k bytové výstavbě. Do té doby může posloužit jako příjemné místo k odpočinku a relaxaci.

Hlasovací video

VEŘEJNÝ PŘÍNOS PROJEKTU: Ze zarostlého a nevyužitého prostoru vytvoříme místo pro odpočinek a relaxaci.

Rozpočet projektu - návrh

Popis položky Počet jednotek Cena za jednotku Cena celkem
Mobiliář 1 200 000 200 000
Park (odstranění náletových dřevin, úprava zeleně, založení trávníku) 1 600 000 600 000
Cesta z dlažby 1 600 000 600 000
Mlatové cesty 1 150 000 150 000
údržba 3 100 000 300 000
Cena celkem: 1 850 000 Kč

Posouzení proveditelnosti